Imprimă această pagină

Legislatie - utilizare durabila produse de protectie a plantelor

HOTĂRÂRE nr. 135 din 12 martie 2019 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor

ORDIN nr. 32 din 17 februarie 2017 pentru completarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi al Ministrului Sănătăţii nr. 566/1.445/725/2014

ORDIN nr. 820 din 01.06.2016 privind desemnarea organismului de inspecție a echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor de uz profesional și responsabilitățile acestuia

ORDIN nr. 566 din 16 aprilie 2014 pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană

HOTĂRÂRE nr. 683 din 4 septembrie 2013 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor

LEGE nr. 63 din 21 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ nr. 34 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

DIRECTIVA 2009/128/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (versiune consolidata)