Informatii de interes public - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Informatii de interes public

Programul de lucru al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este de luni până joi între orele 08.30 - 17.00 și vineri între orele 08:30 - 14:30.

Accesul la informaţii de interes public

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) al OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificare și completarea unor acte normative, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care solicită copia în format fizic pe hârtie după actul de identitate drept condiţie pentru furnizarea unui serviciu public sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal - în acest sens, a fost creată la nivelul MADR adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și  Normele Metodologice de aplicare

ART. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Cerere tip conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Reclamaţie administrativă I conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Reclamaţie administrativă II conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Formularul de cerere/Reclamație administrativă poate fi transmis MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE astfel:

        Relații cu Publicul:
        Telefon: 021.307.24.46, 021.307.24.22, 021.307.85.88
        Fax: 021.307.85.54
        Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

        Relații cu Presa:
        (numere destinate exclusiv reprezentanților presei)

        Telefon: 021.307.85.53, 021.307.86.82
        Fax: 021.307.85.54
        Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Formular cerere de acreditare
Formularul de cerere de acreditare se poate depune la Registratura ministerului, în timpul programului de lucru.


Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul aparatului central al MADR: Lăcrămioara Zapciu, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., tel 0213078581


ART. 5

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

   a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice ;

   b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor , programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice ;

   c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice ;

Persoanele responsabile cu aplicarea Legii 544/2001 din cadrul Serviciului de Presă şi Relaţii Publice:
Compartiment Relații cu presa: Raluca Panait
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Compartiment Relații cu publicul: Dănuța Teodorescu
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

    f) programele şi strategiile proprii;

    g) lista cuprinzând documentele de interes public;

    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

    i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

  (2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1), art. 5.


  Rapoarte de activitate MADR

Ordinul nr. 875 din 01.08.2016 privind aplicarea art. 6 al Ordonanței de Urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (OUG 41/2016), la nivelul administrației agricole

Declaraţii de avere

HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor (pdf, 233 KB)
 CODUL DE ETICĂ al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (pdf, 3,74 MB)
Ghidul de identitate vizuală
(pdf, 2,12 MB)

Cancelaria Primului Ministru a implementat, cu sprijinul Băncii Mondiale, proiectul Dezvoltarea capacității ministerelor de a elabora analize economice și financiare în vederea sprijinirii procesului de formulare a politicilor publice relevante pentru programarea și implementarea instrumentelor strucutrale, finalizat cu raportul referitor la analiza integrității alimentelor în România.
Una dintre componentele principale ale proiectului a vizat realizarea unei analize de impact, care să vină în sprijinul fundamentării unor politici sau proiecte de acte normative ce urmează să fie promovate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Raportul Pilot EIR - Analiză privind Proiectului integritatea alimentelor în România

ORDIN nr. 78 din 12.03.2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 91/14.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare a sistemului de elaborare şi avizare a actelor normative în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (pdf, 152 KB)
 Ordin privind constituirea Comisiei pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2016-2020 (pdf, 737 KB)
 DECLARAŢIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 (pdf, 248 KB)

Ordin nr. 1179/R/2018 privind modificarea punctului nr. 7 din Anexa la Ordinui ministrului agricuiturii și dezvoitării rurale nr. 952/R/2017 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.