Lista datelor deschise la nivelul MADR - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Lista datelor deschise la nivelul MADR

Evaluaţi acest articol
(27 voturi)

Lista seturilor de date deschise la nivelul MADR:

Direcția Generală Politici Agricole și Industrie Alimentară

-Lista societăților comerciale producătoare de ulei vegetal;

-Registrul de atestare a produselor tradiționale;

-Registrul de recunoaştere al organismelor private de inspecţie şi certificare în conformitate cu prevederile art.5 şi art.6 al Ordinului nr.8/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.) conform standardului european EN 45011 sau a standardului ISO/CEI 65 a organismelor private de certificare şi inspecţie.

-Raport tehnic operativ privind efectivele de animale din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, păsări, cabaline, familii de albine;

-Raport tehnic operativ pentru producţiile de origine animală (carne bovine, ovine, caprine, porcine, păsări, lapte, ouă şi miere;

- Registru OIPA

Direcția Generală Dezvoltare Rurală - AM PNDR

-Situatia proiectelor depuse PNDR 2014 - 2020

-Situatia proiectelor depuse PNDR 2007 - 2013

Direcția Generală Pescuit - POPAM

- Lista beneficiarilor POP AM 2014-2020

- Stadiul implementării POPAM 2014-2020

Autoritatea Națională Fitosanitară

-Lista agenților economici înregistrați conform "Programului de conformitate fitosanitară a ambalajelor din lemn cu Standardul Internațional pentru Măsuri Fitosanitare-ISPM 15";

-Lista operatorilor economici, a persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale, care au fost înregistraţi pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor

-Lista operatorilor economici autorizaţi pentru prestări servicii cu produse de protecţie a plantelor

-Lista operatorilor economici care au fost autorizaţi pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T)