Buget - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Buget

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Administrația centrală- Bugetul de stat

BUGETUL pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017 - 2020 (pdf, 2,07 )
BUGETUL pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2016 - 2019
(pdf, 2,25 MB)
BUGETUL PE ANUL 2015 pe capitole, titluri de cheltuieli sume alocate de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii (pdf, 75 KB)


Bilanțul contabil 2018 (pdf, 3,52 MB)
Bilanțul contabil 2017
(pdf, 1,81 MB)
Bilanțul contabil 2016 (pdf, 1,21 MB)
Bilanțul contabil 2014 (pdf, 2,08 MB)


Execuţia bugetară la data de 30 noiembrie 2019
Execuţia bugetară la data de 31 august 2019
Execuţia bugetară la data de 31 iulie 2018


Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2019
Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2017
Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2016 - actualizat 10.10.2016
Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2016
Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2015
Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2014


Centralizator achiziţii publice MADR

Centralizatorul achizitiilor publice cu o valoare de peste 5000 euro - 2019 
Centralizatorul achizițiilor publice cu o valoare de peste 5000 euro - 2018
Centralizatorul achizițiilor publice cu o valoare de peste 5000 euro - 2016

Copii ale contractelor de achizitie publica cuprinse in centralizatorul mai sus mentionat - 2018
Copii ale contractelor de achizitie publica cuprinse in centralizatorul mai sus mentionat - 2016

Contract nr. 5 din 02.03.2016 de furnizare sistem de supraveghere video, sistem control acces si servicii de supraveghere

Contract nr. 38 din 03.03.2016 de servicii de accesare a Sistemului de Informatii Romanian Universe

 

Achiziții Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de management pentru PNDR

PNDR - CENTRALIZATOR ACHIZITII
PNDR - CENTRALIZATOR ACHIZITII - 10.10.2016
PNDR - CENTRALIZATOR ACHIZITII - 02.11.2016
PNDR - CENTRALIZATOR ACHIZITII - 12.01.2017

 

Achiziții Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM

POPAM - CENTRALIZATOR ACHIZITII - 30.08.2018
POPAM - CENTRALIZATOR ACHIZITII - 07.11.2016

Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2018 - POPAM
Programul Anual a Achizițiilor Publice pe anul 2016 - POPAM