Legislatie comunitara - reziduuri pesticide - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Legislatie comunitara - reziduuri pesticide

Legislaţie comunitara – publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva Consiliului 76/895/CEE privind stabilirea conţinuturilor maxime de reziduuri de pesticide din şi de pe fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 340, din 9.12.1976.

Directiva Consiliului 86/362/CEE de stabilire a conţinuturilor maxime de reziduuri de pesticide din şi de pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 221, din 7.8.1986.

Directiva Consiliului 90/642/CEE de stabilire a conţinuturilor maxime de reziduuri de pesticide din şi de pe anumite produse de natură vegetală, inclusiv fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 350, din 14.12.1990.

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi furaje şi de modificare a Directivei 91/414/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 70, din 16.3.2005.

Regulamentul (CE) nr. 178/2006 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului prin întocmirea anexei I în care sunt prevăzute produsele alimentare şi hrana pentru animale al căror conţinut de reziduuri de pesticide face obiectul unor limite maxime, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 29, din 2.2.2006.

Regulamentul (CE) nr. 149/2008 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr.396/2005 al Parlamentului European si al Consiliului, prin elaborarea anexelor II, III si IV de stabilire a conţinuturilor maxime aplicabile reziduurilor pentru produsele care fac obiectul anexei I la regulamentul menţionat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.58, din 1.3.2008.

Regulamentul (CE) nr. 260/2008 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea anexei VII ce cuprinde combinaţii de produse/substanţe active acoperite de o derogare pentru tratamentul prin afumare ulterior recoltării, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.76, din 18.3.2008.

Regulamentul (CE) nr. 299/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana pentru animale, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.97, din 9.4.2008.

Regulamentul (CE) nr. 839/2008 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anexele II, III şi IV privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe anumite produse, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 234, din 30.8.2008.

Regulamentul (CE) nr. 256/2009 al Comisiei de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri aplicabile substanţelor azoxistrobin şi fludioxonil din sau de pe anumite produse, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 81, din 27.3.2009.

Regulamentul (CE) nr. 822/2009 al Comisiei de modificare a anexelor II, III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime ale reziduurilor pentru azoxistrobin, atrazin, chlormequat, ciprodinil, ditiocarbamaţi, fludioxonil, fluroxipir, indoxacarb, mandipropamid, triiodură de potasiu, spirotetramat, tetraconazol şi tiram din sau de pe anumite produse, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 239, din 10.9.2009.