Posturi scoase la concurs

Joi, 04 Iulie 2019 11:52

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere teritoriale vacante de director executiv din cadrul Direcției pentru Agricultură județeană Vâlcea, instutuție subordonată MADR, în data de 05.08.2019, ora 10,00 - proba scrisă.

Luni, 01 Iulie 2019 10:56

Agenţia Naţională a Zonei Montane, cu sediul în Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, judeţul Suceava, organizează conform Hotărârii Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 29 iulie 2019, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
- 3 posturi Consilier superior, Direcţia de strategii, politici şi programe de dezvoltare a zonei montane, la Centrele regionale de dezvoltare montană;
- 24 posturi Consilier superior, Direcţia de strategii, politici şi programe de dezvoltare a zonei montane, la Oficiile de dezvoltare montană.

Vineri, 14 Iunie 2019 11:50

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director general adjunct al Direcției Generale Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în data de 28.06.2019, ora 10,00 proba scrisă.

Vineri, 14 Iunie 2019 08:30

Ministerul  Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs în data de 09 iulie 2019 ora 10,00, proba scrisă, a două funcții vacante de natură contractuală de consilier afaceri europene din cadrul Direcției Generale Politici În Industrie Alimentară și Comerț – aparat propriu MADR.

Miercuri, 12 Iunie 2019 12:18

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, scoaterea la concurs a unor funcţii publice de stat vacante din cadrul aparatului său propriu. Concursul va avea loc la sediul MADR în data 26 iunie 2019, orele 10,00 proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Miercuri, 12 Iunie 2019 12:15

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, scoaterea la concurs a unor funcţii publice de stat vacante din cadrul aparatului său propriu. Concursul va avea loc la sediul MADR în data 01 iulie 2019, orele 10,00 proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Miercuri, 29 Mai 2019 15:32

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă organizarea examenului de promovare din funcţia contractuală de consilier debutant în cadrul Compartimentului administrativ într-o funcţie contractuală de consilier gradul li în cadrul aceluiaşi compartiment.
Examenul de promovare se organizează la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Bdul. Carol I nr. 2-4, în data de 13 iunie 2019, orele 10,00.

Luni, 22 Aprilie 2019 12:11

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a concursului de recrutare în vederea ocupării a 2 funcţii publice de conducere teritoriale vacante de director executiv din cadrul Direcțiilor pentru Agricultură județene Bacău și Dâmbovița, instutuții subordonate MADR, în data de 24.05.2019, ora 10,00 proba scrisă.

Joi, 28 Martie 2019 11:21

Agenţia Națională a Zonei Montane, cu sediul în Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, organizează, conform O.U.G. nr. 45/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de membru al Uniunii Europene, în data de 10 aprilie 2019, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante.

Pagina 1 din 3