Studii de referinta pentru elaborarea PNDR 2014-2020 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Studii de referinta pentru elaborarea PNDR 2014-2020

Disclaimer: Studiile sunt postate în scopul de a informa beneficiarii PNDR 2014-2020 şi de a facilita înţelegerea şi derularea procesului de programare.

Studiul pentru delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice și ajustarea (fine-tuning) zonelor (actualizare fine tuning)” și „Lista zonelor eligibile M. 13 începând cu anul 2019 în urma actualizării procesului de fine tuning în metodologia de desemnare”
Metodologie desemnare zone eligibile M.13
Lista zone eligibile M.13

  Studiu privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale (versiune finala - update 10.04.2015)

           Metodologie studiu potenţial agricol - UPDATE-12.03.2015
          
Potenţial producţie vegetală - UPDATE-12.03.2015
           Potenţial producţie zootehnică - UPDATE-12.03.2015
           Studiu "Potential agricol si procesare"
          Ghid practic - POMI, ARBUSTI SI FRUCTIFERI (36 MB)

Redesemnare zone afectate de constrângeri naturale (update 28.04.2014)

           Măsura 08 - Anexa 8.2 - Metodologie calcul costuri standard şi pierderi venit
           Măsura 8.1 - Studiu Împăduriri
           Măsura 10 şi Măsura 13 - Anexe zone eligibile
           Măsura 11 - Studiu metodologie calcul plăţi compensatorii
           Măsura 13 - Studiu metodologie desemnare ANC
           Măsura 15  - Studiu calculul pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare
           Metodologie - Zonare pomicultură - UPDATE-19.03.2015
           Valori costuri standard şi contribuţie în natură - UPDATE-19.03.2015
         Anexa II - STP - Zonare pomicultură - UPDATE-31.03.2015