Imprimă această pagină

Instrument Financiar de creditare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) aduce la cunoștința potențialilor beneficiari interesați posibilitatea accesării de credite în condiții mai avantajoase, finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). În acest scop, Guvernul României, reprezentat de MADR și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a semnat cu Fondul European de Investiții (FEI) un Acord de finanțare în vederea implementării instrumentului financiar ”Împrumut cu partajarea riscului la nivel de portofoliu (PRSL)”.

MADR a pus la dispoziție fonduri din PNDR în valoare de 93.875.487 euro, susținând astfel finanțarea fermierilor și antreprenorilor din spațiul rural în cadrul următoarelor submăsuri din PNDR:

-   4.1 Investiții în exploatații agricole;
-   4.1a Investiții în exploatații pomicole;
-   4.2 Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole;
-   4.2a Investiții pentru procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol;
-   6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole;
-   proiecte prin LEADER care răspund la obiectivele submăsurilor de mai sus.

Creditele acordate în cadrul submăsurilor 4.2, 4.2a și 6,4 intră sub incidența prevederilor Reg.(UE) nr. 1407/2013 privind ajutoarele de minimis, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiari eligibili sunt fermierii și antreprenorii din spațiul rural care îndeplinesc cerințele corespunzătoare submăsurilor din PNDR. Mai multe informații pot fi găsite aici.

Principalele criterii de eligibilitate

  • Perioadă de creditare de minimum 12 luni și maximum 10 ani, în funcție de destinație;
  • Finanțarea investițiilor si a capitalului de lucru, inclusiv partea de TVA aferentă acestora;
  • Valoarea maximă a împrumutului este de până la 1 mil. euro sau echivalentul sumei în lei[1];
  • În cazul împrumuturilor acordate pentru cofinanțarea proiectelor de investiții sprijinite prin granturi PNDR, suma împrumutului poate fi majorată pentru acoperirea integrală a cheltuielilor eligibile aferente cofinanțării private, până la concurența sumei de 4,600,000 EURO sau echivalentul în lei;
  • Creditele se acordă fie pentru finanțarea investițiilor, fie pentru finanțarea capitalului de lucru asociat unei activități de investiții. Nu se vor refinanța sau restructura împrumuturi existente.

Informații suplimentare pot fi accesate în secțiunile dedicate de pe site-urile MADR și AFIR:

MADR - Instrument financiar de creditare
https://www.afir.info –Secțiunea Acasă >> Investitii prin PNDR >> Instrumente Financiare

Avantaje

  • Dobândă si comisioane parțial subvenționate, reduse cu până la 70%[2] față de nivelul standard;
  • Nevoia de garanții poate fi redusa fata de nivelul standard.

Potențialii beneficiari interesați pot găsi informații suplimentare legate de condițiile de acordare a creditelor pe site-urile băncilor selectate prin intermediul linkurilor de mai jos sau adresându-se direct la sediile/sucursalele acestora.

Banca Comercială Română

Libra Internet Bank

ProCredit Bank

Raiffeisen Bank

Unicredit Bank

[1] Suma poate varia în funcție de bancă
[2] Reducerea poate varia în funcție de bancă