Calendare lucrări agricole - Măsura 10 - 2019 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Calendare lucrări agricole - Măsura 10 - 2019

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”,
Pachetul 1 – „Pajişti cu înaltă valoare naturală” și Pachetul 2 – „Practici agricole tradiţionale”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”,
Pachetul 3 – „Pajiști importante pentru păsări”, subpachetul 3.1 – „Crex crex”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 3 – „Pajiști importante pentru păsări”, subpachetul 3.2 – „Lanius minor și Falco vespertinus”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”,
Pachetul 4 – „Culturi verzi”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 5 – „Adaptarea la efectele schimbărilor climatice”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 6 – „Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 7 „Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis)”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 9 „Terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila poarina)” - subpachetul 9.1 „Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)” - Categoria de folosință a terenului: TEREN ARABIL

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 9 „Terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)” - subpachetul 9.2 „Pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)” - Categoria de folosință a terenului: PAJIȘTI PERMANENTE”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 10 „Refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole” - Categoria de folosință a terenului: TEREN ARABIL”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 11 „Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)” - subpachetul 11.1 „Terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)” – varianta 11.1.1 „Conversia terenurilor arabile în pajiști” - Categoria de folosință a terenului: TEREN ARABIL”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 11 „Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)” - subpachetul 11.1 „Terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)” – varianta 11.1.2 „Zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil” - Categoria de folosință a terenului: TEREN ARABIL”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 11 „Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)” - subpachetul 11.2 „Pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)” – varianta 11.2.1 „Lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda)” - Categoria de folosință a terenului: PAJIȘTI PERMANENTE”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 11 „Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)” - subpachetul 11.2 „Pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)” – varianta 11.2.2 „Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda)” - Categoria de folosință a terenului: PAJIȘTI PERMANENTE”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 11 „Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)” - subpachetul 11.2 „Pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)” – varianta 11.2.3 „Lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda)” - Categoria de folosință a terenului: PAJIȘTI PERMANENTE”