Calendare lucrări agricole-Măsura 10 - 2017 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Calendare lucrări agricole - Măsura 10 - 2017

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”,
Pachetul 1 – „Pajişti cu înaltă valoare naturală” și Pachetul 2 – „Practici agricole tradiţionale”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”,
Pachetul 3 – „Pajiști importante pentru păsări”, subpachetul 3.1 – „Crex crex”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 3 – „Pajiști importante pentru păsări”, subpachetul 3.2 – „Lanius minor și Falco vespertinus”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”,
Pachetul 4 – „Culturi verzi” (update 11.07.2017)

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 5 – „Adaptarea la efectele schimbărilor climatice”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 6 – „Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)”

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”
Pachetul 7 „Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis)”