Raport final de Evaluare Intermediara a PNDR 2008-2010 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale