Ghidul Solicitantului - PNDR - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ghidul solicitantului - PNDR

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole”

GHIDUL SOLICITANTULUI pt Schema de Ajutor de Stat N 578/ 2009 aferenta Masurii 123”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Masura 123 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea Măsurii 125 - Submăsura 125 c „Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor”

ORDIN nr. 18 din 16 ianuarie 2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 719/2008 pentru aprobarea procedurii de implementare a măsurilor 141 ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă" şi 142 ,,Înfiinţarea grupurilor de producători" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (1,40 MB)

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” (3,43 MB - update 21.01.2015)

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 142 – „Înfiinţarea grupurilor de producători” (3,12 MB - update 21.01.2015)

- ORDIN nr. 250 din 4.11.2010 (434 KB)

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 313 – „Încurajarea activitatilor turistice”

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea Măsurii 322 - Submăsura d) "Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010"

MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU SELECŢIA GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ (1158 KB)
GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ (1587 KB)
CAPITOLUL 3: FORMULARE (441 KB)
PLAN FINANTARE - MODEL (24 KB)