Imprimă această pagină

Legislatie - licentiere depozite

LEGISLATIE

 ORDIN nr. 3060 din 24 decembrie 2015 privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru desemnarea administratorului cu atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora

ORDIN pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit, a atribuțiilor și obligațiilor acesteia, precum și a componenței nominale.

Legea nr. 101 din 8 iulie 2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
Hotărârea nr. 169 din 11 martie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
Ordinul nr. 1414 din 28 mai 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale
Ordinul nr. 1964/2015 privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

ORDIN nr. 2346 din 16 noiembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale