Anunturi

Comunicat de presă

Prin Ordinul nr. 3060/2015 s-au aprobat criteriile şi condiţiile pentru desemnarea administratorului cu atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora.

Prin Ordinul nr. 773/19.03.2016 a fost desemnată SC Bursa Română de Mărfuri SA ca administrator cu atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora.

Administratorul are atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora, potrivit dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea și a Normelor metodologice de aplicare.

Date de contact Administrator:
SC Bursa Română de Mărfuri SA
Str. Buzești, nr. 50 – 52, sector 1, București
Tel. 0213174560, fax 0213172878
Persoană de contact: domnul Constantin Duță

Anunț

Prin Ordinul nr. 1964/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 686 din data de 10 septembrie, au fost aprobate criteriile şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească societățile care doresc să fie desemnate ca entități mandatate pentru verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit cât şi pentru monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite.
Pentru obținerea Certificatului, societățile interesate pot depune prin delegat sau prin poştă la Biroul unic din cadrul ministerului de resort o cerere, însoțită de documentele care atestă că îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Anexa nr. 1 din Ordinul nr.1964/2015.
Entităţile mandatate au responsabilitatea îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea și a Normelor metodologice de aplicare.

Comunicat desemnare ENTITĂȚI MANDATATE, conform Ordinului nr. 1964/2015

Prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1964/2015 au fost aprobate criteriile și condițiile pentru aprobarea și desemnarea entităților mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.
Pentru a asigura informarea publică a celor interesați, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale publică pe site-ul propriu și al Direcțiilor pentru Agricultură Județene Lista entităților mandatate și datele de contact ale acestora.

Comunicat desemnare Administrator, conform Ordinului nr. 3060/2015

Prin Ordinul nr. 3060/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 9 din data de 7 ianuarie 2016, au fost aprobate criteriile şi condiţiile pentru desemnarea administratorului cu atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora.
În vederea desemnării ca administrator, societăţile solicitante pot depune prin delegat sau prin poştă la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o cerere, conform formularului din anexa nr.21 la ordinul menționat ,în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare.
Administratorul are atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora, potrivit dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea și a Normelor metodologice de aplicare.