Imprimă această pagină

Administrator

Comunicat desemnare Administrator, conform Ordinului nr. 3060/2015

Prin Ordinul nr. 3060/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 9 din data de 7 ianuarie 2016, au fost aprobate criteriile şi condiţiile pentru desemnarea administratorului cu atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora.
În vederea desemnării ca administrator, societăţile solicitante pot depune prin delegat sau prin poştă la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o cerere, conform formularului din anexa nr.21 la ordinul menționat ,în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare.
Administratorul are atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora, potrivit dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea și a Normelor metodologice de aplicare.

Formular cerere desemnare administrator

Schemă privind aprobarea și desemnarea administratorului