Legislatie nationala si acte administrative aprobate - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Legislatie nationala si acte administrative aprobate

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 313/23.05.2019, pentru modificarea anexei la OMADR nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020(PNDR)

Ordin nr. 72 din 28.01.2019 privind modificarea art. 12 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. OMADR 362/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru cererile de sprijin aferente Măsurii 8 "lnvestiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor" Sub-măsura 8.1 "Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" și Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", Submăsura 15. 1 "Plăți pentru angajamente de silvo- mediu" din cadrul PNDR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare

Ordin nr. 840 din 07.05.2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 362/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru cererile de sprijin aferente Măsurii 8 "lnvestiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor" Sub-măsura 8.1 "Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" și Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", Submăsura 15. 1 "Plăți pentru angajamente de silvo- mediu" din cadrul PNDR 2014-2020

Ordin nr. 362 din 23.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru cererile de sprijin aferente Măsurii 8 "lnvestiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor" Sub-măsura 8.1 "Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" și Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", Submăsura 15. 1 "Plăți pentru angajamente de silvo- mediu" din cadrul PNDR 2014-2020 (PNDR)

Ordinul nr. 56/16.01.2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al procesului de selectie și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), cu modificările și completările ulterioare

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1494/06.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de evaluare, selectie și a procesului de solutionare a contestatiilor pentru proiectele aferente CEI selectate în etapa I pentru sub-masurile 16.1 "Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol" și 16.1a "Sprijin pentru infiintarea și funcționarea grupurilor operationale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014- 2020)

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1292 din 3 august 2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)

Ordin nr. 198 din 09.03.2018 privind cheltuielile eligibile menționate în capitolul 15.6 - Descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, efectuate de către Direcția Generală Dezvoltare Rurală din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în calitate de Autoritate de Management

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 295 din 24 august 2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al procesului de evaluare, solutionarea contestatiilor, selectie si contractare pentru proiectele aferente masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR 2007-2013) pentru care s-a dispus evaluarea si/sau contractarea prin hotarari judecatoresti definitive care pot fi finantate de la bugetul de stat

Ordin nr 154 din 18.05.2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)

Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 - 2020 - 07.04.2017
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. Persoane de contact: dna. Liliana Constantin, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , dna. Janina Suciu, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și dl. Adrian Turtoi, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

ORDIN privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 30 din 16 februarie 2017 privind modificarea și completarea OMADR nr. 763/2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de soluționare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020.

ORDIN privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsurile 10 „Agro - mediu și climă”, 11 „Agricultura ecologică” și 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” prevăzute în PNDR 2014-2020 și pentru măsura 214 „Plăți de agro - mediu” prevăzută în PNDR 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017 - publicat 15.02.2017
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile. Persoane de contact: șef serviciu Alexandru Musăloiu, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Direcția Plăți Directe și Instrumente și consilier Cornel Ștefan, tel: 021.30.78.505, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. din cadrul Direcției Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru PNDR 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 de zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ suspus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre a guvernului la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 21/08.02.2017 pentru aprobarea procedurii specifice de stabilire a măsurilor, metodologiei și procentului cu care poate fi depășită alocarea aferentă prevăzută în PNDR.

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1002/22.12.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat -Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor.

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 999 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea sistemului de sanctiuni administrative pentru ecoconditionalitate aplicabil schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri incepand cu anul 2016.

ORDIN nr. 987 din 08.12.2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Ordin nr. 961 din 02 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de evaluare, soluţionarea contestaţiilor, selecţie şi contractare pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR 2007-2013) pentru care s-a dispus evaluarea şi/sau contractarea prin hotărâri judecătoreşti definitive care pot fi finanţate de la bugetul de stat

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii puvblice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre a guvernului la care se referă, menționând data trimietii și datele de contact ale expeditorului.

Ordin 877 din 2 august 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat Întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice"

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 859 din 20 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol", derulate prin schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole", aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857 din 19 iulie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

Ordin nr. 856 din 19.07.2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiecte aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 -2020 (PNDR)

ORDIN nr. 854 din 15.07.2016 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 3433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul păroduselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”

ORDIN nr. 852 din 13.07.2016 pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului şi dezvoltării rurale nr. 1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole"

ORDIN nr. 851 din 13.07.2016 pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului şi dezvoltării rurale nr. 2112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale"

ORDIN nr. 847 din 07.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, verificare, soluţionare a contestaţiilor şi selecţie pentru proiectele aferente sub·măsurii 9.1 „lnfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol" şi 9.1a "Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR).

ORDIN nr. 845 din 05.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie şi a procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente sub-măsurilor 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare" şi 16.4a "Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare, în sectorul pomicol" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR).

ORDIN nr. 477 din 7 aprilie 2016 privind modificarea anexei nr.1 și anexei nr.3 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR)

Ordin nr. 295 din 09.03.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru participarea la Selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală

Ordin nr. 203 din 11.02.2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR).

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii Rurale nr. 117 din 22.01.2016 privind aprobarea Manualului de procedura privind achizitiile publice de servicii de consiliere finantate prin masura 2- Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei si servicii de inlocuire in cadrul fermei din cadrul PNDR.

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii Rurale nr. 116 din 22.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului de Selectie si al Comisiei de Solutionare a Contestatiilor pentru proiectele aferente masurii 1- Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare din PNDR 2014-2020;

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii Rurale nr. 2243 din 29 octombrie 2015 privind modificarea si completarea anexei la OMADR nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2014-2020.

ORDIN nr. 2064 din 23 septembrie 2015 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR)

Proiect de ORDIN privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii deproduse neagricole și a produselor din sectorul pomicol" derulate prin schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv ăn sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole", aferentă Programului de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020

ORDIN nr. 1906 din 21 august 2015 pentru modificarea si completarea OMADR 249/2012 pentru aprobarea masurilor, metodologiei si procentului din plafonul maxim cu care poate fi depasita alocarea aferenta prevazuta in PNDR

ORDIN nr. 1731 din 13.07.2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis ,,Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole”

ORDIN nr. 763 din 05.05.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)

ORDIN nr. 762 din 05.05.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Selecție și al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele aferente sub-măsurii  19,1 "Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)

ORDIN nr. 383 din 10.03.2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 28/2011 privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii, pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora,începând cu data de 11.03.2014

ORDIN nr. 380 din 10 martie 2014 privind aprobarea modificarii anexei la OMADR nr. 719/2008 pentru aprobarea procedurii de implementare a masurii 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta" si 142" Infiintarea grupurilor de producatori" din cadrul PNDR

ORDIN NR. 258 din 17.02.2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet b) - păsări" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

ORDIN nr. 122 din 27.01.2014 privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.28/2011 privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii, pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR),precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora.

ORDIN nr. 51 din 09.01.2014 privind modificarea art. 2 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 28/2011 privind constituirea Comitetului de Selecție și a Comisiei de Contestații, pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 (PNDR), precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al acestora

ORDIN nr.1474 din 20.12.2013 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural"

ORDIN nr. 1415 din 12.12.2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 23 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.12/2010 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole”

ORDIN nr. 1353 din 28.11.2013 privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.28/2011 privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii, pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora.

Ordin 1125 din 16 octombrie 2013 pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 - pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

ORDIN nr. 929 din 12.09.2013 privind modificarea art.4 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.28/2011 privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii, pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora

ORDIN nr. 841 din 22 august 2013 privind aprobarea sistemului de sancțiuni pentru măsura 215 "Plăți privind bunăstarea animalelor – pachet A porcine "din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013

ORDIN nr. 784 din 9 august 2013 pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor și pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 239/2012 privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări

ORDIN nr. 771 din 6 august 2013 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 221 " Prima împădurire a terenurilor agricole "din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

ORDIN nr. 557 din 28.06.2013 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.249/2012 pentru aprobarea măsurilor, metodologiei şi procentului din plafonul maxim cu care poate fi depăşită alocarea aferentă prevăzută în PNDR