NOTĂ DE INFORMARE - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Vineri, 12 Aprilie 2019 14:44

NOTĂ DE INFORMARE

În anul 2017, DGDR-AM PNDR din cadrul MADR a demarat reanalizarea informațiilor folosite în procesul de fine-tuning, cu scopul actualizării exercițiului inițial de ajustare și implicit de reevaluare a gradului în care constrângerile naturale se manifestă în zona eligibilă în cadrul sub-măsurii 13.2 „plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative”, având în vedere angajamentul luat de România în cadrul fișei tehnice a sub-măsurii 4.3 ”investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” respectiv, a Măsurii 13 ”plăți pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, care menționa faptul că la 2 ani de la aprobarea PNDR 2014-2020 (PNDR 2014-2020) trebuie realizată o reanalizare a informațiilor folosite în procesul de fine-tuning. În situația în care în urma evaluării se identifică faptul că în unele zone constrângerile naturale au fost depășite (irigații – peste 50% din suprafața agricolă a UAT sau productivități medii estimate la nivel de UAT mai mari de 80% din media UE), acestea trebuie excluse din zona eligibilă a sM.13.2.

În cadrul actualizării procesului de fine tuning, au făcut obiectul analizei criteriilor cele 802 unităţi administrativ-teritoriale (UAT) pentru care evaluarea iniţială indica faptul că peste 60% din suprafaţa agicolă a UAT este afectată de cel puţin un criteriu bio-fizic la o valoare care depăşeşte pragul indicat în Anexa III a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. Pentru acestea au fost analizate informațiile actualizate privind aplicarea irigațiilor în trecutul recent (date furnizate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF pentru perioada de referință 2007-2017) împreună cu datele furnizate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR privind suprafețele de terenuri agricole vizate de proiecte de investiții în sisteme de irigații finalizate (M.125 a PNDR 2007-2013 și sM.4.3 a PNDR 2014-2020), în raport cu informaţiile actualizate privind utilizarea terenurilor (date furnizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA din LPIS 2017).

Astfel, în urma actualizării metodologiei de fine tuning a fost exclus în total un număr de 45 UAT din lista noilor zone eligibile pe baza a cel puțin un criteriu de fine tuning (irigații, culturi permanente, producții medii). În cele 45 UAT se regăsesc 23 UAT care au fost eligibile în perioada 2015-2018, dar care vor fi excluse pe baza criteriului de fine tuning „irigații” din zona eligibilă a sM13.2 începând cu anul 2019 şi 1 UAT eligibilă în perioada 2015-2018 care va fi exclus pe baza criteriului de fine tuning „irigații și producții medii” (Tabelul 1).

Pentru aceste 23 UAT se va realiza o reducere progresivă a plăților, în limitele prevăzute la art. 31 alin. (5) al R.1305/ 2013, aşa cum este indicat în PNDR 2014-2020:

  • în anul 2019 - nivelul plății compensatorii este de 62 euro/ha/an (reprezentând 66% din valoare plății acordate în zonele care au fost eligibile în perioada de programare 2007-2013(*) în temeiul art. 36 lit. (a) punctul (ii) din R.1698/2005 / art. 19 al R.1257/1999) şi
  • în anul 2020 - 25 euro/ha/an (20% din valoare plății acordate în zonele care au fost eligibile în perioada de programare 2007-2013(*) în temeiul art. 36 lit. (a) punctul (ii) din R.1698/2005 / art. 19 al R.1257/1999, dar nu mai puțin de 25 euro/ha/an).

(*)   Valoarea plății acordate în zonele care au fost eligibile în perioada de programare 2007-2013 în temeiul art. 36 lit. (a) punctul (ii) din R.1698/2005 / art. 19 al R.1257/1999 – ZSD (zone semnificativ defavorizate) a fost de 94 €/ha/an.

În consecință, începând cu anul 2019 zona eligibilă pentru sM13.2 va putea include 757 UAT cu o suprafață agricolă de 4,37 mil. ha, în lista acestor UAT aflându-se 11 noi UAT faţă de desemnarea anterioară (excluse în procesul inițial de fine tuning în baza criteriilor analizate) (Tabelul 2).

Pe baza rezultatelor obținute ca urmare a acestor reevaluări, a fost actualizată Metodologia de desemnare a zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale eligibile în cadrul Măsurii 13, care împreună cu lista UAT LAU2 eligibile, a fost aprobată odată cu cea de-a VIII-a versiune a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 de către Comisia Europeană (COM) în luna decembrie 2018 prin Decizia C(2018) 8660. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 versiunea 8 este postat pe site-ul MADR poate fi consultat la adresa http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2018/PNDR-2014-2020-versiunea-VIII-aprobata-10-decembrie-2018.pdf.

Pentru mai multe informații de detaliu referitoare la delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative din cadrul M.13, atât versiunea 2 a „Studiului pentru delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri natural sau cu alte constrângeri specific și ajustarea (fine-tuning) zonelor”, cât şi „Lista zonelor eligibile M.13 începând cu anul 2019 în urma actualizării procesului de fine tuning în metodologia de desemnare” pot fi consultate la adresa http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/programare-pndr-2014-2020/studii-de-referinta-pentru-elaborarea-pndr-2014-2020.html.

Unități administrativ-teritoriale incluse în zona montană, zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative sau cu alte constrângeri specifice și UAT-urile eliminate prin procesul de ajustare (fine-tuning) pe baza criteriilor: irigații, producții medii și procent semnificativ de terenuri ocupate de vii și livezi (desemnarea aplicată începând cu anul 2019)
UAT eligibile în cadrul sM.13.2 în perioada 2015-2018, dar propuse pentru a fi excluse începând cu anul 2019 din zona eligibilă sM.13.2 în urma actualizării procesului de fine tuning în metodologia de desemnare