Actualitate PNDR 2014-2020 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică adresat potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi se constituie într-un instrument de lucru util şi complex, necesar pentru întocmirea Dosarului de Candidatură, în vederea participării la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, conform cerinţelor specifice ale Programului Național…
PROCESARE PRODUSE AGRICOLE - GHIDUL CONSULTATIV pentru accesarea Schemei de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” și a Schemei de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru…
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică adresat potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi se constituie într-un instrument de lucru util şi complex, necesar pentru întocmirea Dosarului de Candidatură, în vederea participării la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, conform cerinţelor specifice ale Programului Național…
A fost publicată versiunea draft a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii 1 - „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională, precum şi a acţiunilor pentru dobândirea de competențe” DRAFT - Măsura 1 - Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională, precum şi a…
GHIDURILE SOLICITANTULUI FINALE Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 
GHIDURILE SOLICITANTULUI CONSOLIDATE Submasura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice" – Componenta Infrastructura de acces AGRICOLĂ(sursa: afir.info) Submasura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice" – Componenta Infrastructura de acces SILVICĂ(sursa: afir.info) Submasura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de…
NOTĂ DE INFORMARE pentru beneficiarii Măsurii 10 – agro-mediu şi climă şi cei ai Măsurii 11 – agricultură ecologică ale PNDR 2014-2020 în vederea demonstrării deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor
ANUNȚUL CERERII DE PROIECTE pentru submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice - a) irigații”, submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și submăsura 6.4 „Investiții în cearea și dezvoltarea de activități neagricole" GHIDURILE SOLICITANTULUI Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea …
ANUNȚUL CERERII DE PROIECTE pentru subMăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, subMăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”, subMăsura 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” și  subMăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" GHIDURILE SOLICITANTULUI Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”(sursa: afir.info)…
Lista zonelor eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR 2014 - 2020
Pagina 7 din 8