Actualitate PNDR 2014-2020 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole(sursa afir.info) Submăsura 4.2 -Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/sau dezvoltarea de produse agricole(sursa afir.info) Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol(sursa afir.info)
Calendar indicativ de lansare sesiuni 2016 - PNDR
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiţii pentru Măsurile finanţate prin FEADR (pentru mai multe informaţii privind Măsurile amintite deschideţi secţiunea Investiţii FEADR - www.afir.info).Prin Anunţul privind Cererea de Proiecte sunt lansate sesiunile de primire a proiectelor, sunt stabilite perioadele în care se pot…
Submăsura 4.1 - Investiţii în exploataţii agricole Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” Submăsura 16.4 și Submăsura 16.4a  - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol
Ghidul Solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Persoanele și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii" in termen de 30 de zile…
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță, în perioada 10 martie – 08 aprilie 2016, deschiderea sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL), din cadrul Măsurii 19 Dezvoltarea locala LEADER – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, depuse de potențialii beneficiari. Selectarea SDL-urilor se va realiza în baza unei…
Vă informăm că pe pagina de internet a Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) au fost publicate VARIANTELE CONSULTATIVE ale Ghidului Solicitantului aferente submăsurilor: sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”; sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”; sM 16.4 și sM…
INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei…
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 1 - ACŢIUNI PENTRU TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE ŞI ACŢIUNI DE INFORMARE, sM 1.1. „SPRIJIN PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ, PRECUM ŞI A ACŢIUNILOR PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE” APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 2/2016  Formare profesională pentru tineri fermieri, fermieri-persoane fizice care activează în ferme mici și…
Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”        Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”        Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces AGRICOLĂ”        Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice -…
Pagina 6 din 8