Actualitate PNDR 2014-2020 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ghidul Solicitantului pentru sM 4.2 „Procesare produse agricole” - Schemele GBER și de minimis(sursa afir.info)
Varianta consultativă a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri din cadrul PNDR 2020.Sursa: afir.info Periada de consultare publică se desfășoară între 06 - 15.07.2016
Anunţ de primire a proiectelor pentru submăsurile 9.1 și 9.1a din PNDR 2014 - 2020 GHIDURILE SOLICITANTULUI Submăsura 9.1 - „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”(sursa afir.info) Submăsura 9.1a - „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”(sursa afir.info)
 Submăsura 9.1 - „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”(sursa afir.info)  Submăsura 9.1a - „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”(sursa afir.info)
Pentru a putea beneficia de această submăsură fermierul trebuie să fi accesat cel puțin un an Schema Simplificată pentru Micii Fermieri din cadrul Pilonului I (campania 2015) aferentă Cererii unice de finanțare de la APIA. De asemenea, pentru a putea accesa submăsura 6.5 pe perioada anului 2016, este necesar ca fermierul…
Calendar indicativ de lansare sesiuni 2016 - PNDR (revizuit* iunie 2016)
ORDIN nr. 836 din 17 iunie 2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea Măsurii 1 - Actiuni pentru transferul de cunoştinte şi actiuni de informare, submăsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională, precum şi a actiunilor pentru dobândirea de competente din cadrul PNDR 2014-2020, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1/2016…
ORDIN nr. 835 din 17 iunie 2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale or. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor pentru proiectele aferente Măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de…
ORDIN nr. 834 din 17 iunie 2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2373/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în  cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente Măsurii 1 -,,Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din…
Anunţ de primire a proiectelor pentru submăsurile 4.3a, 7.2 și 7.6 din PNDR 2014 - 2020 GHIDURILE SOLICITANTULUI Submăsura 4.3. Agricol - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces AGRICOLĂ(sursa afir.info) Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică(sursa afir.info) Submăsura 7.6 - Investiţii asociate…
Pagina 5 din 8