Actualitate PNDR 2014-2020 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță, în perioada 30 iulie – 28 decembrie 2018, deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor din cadrul Componentei A - Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul sub-măsurii 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune…
Ghidul Solicitantului pentru accesarea Componentei A - asistență tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperrare ale GAL-urilor selectate din cadrul sub-măsurii 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală.     Anexa I - Cererea de Finantare aferenta sprijinului pregatitor - componenta A, sM 19.3     Anexa II…
Anunt 3: Anunț pentru solicitare de Expresii de Interes Ministerul Apelor și Pădurilor, deruleaza proiectul „Controlul Integrat al poluarii cu nutrienti”- Finantare Aditionala, proiect finantat de Banca Mondială şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru Servicii de Consultanță pentru pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru înființarea…
Anunt 2: Anunț pentru solicitare de Expresii de Interes Ministerul Apelor și Pădurilor, deruleaza proiectul „Controlul Integrat al poluarii cu nutrienti”- Finantare Aditionala, proiect finantat de Banca Mondială şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru Servicii de Consultanță pentru pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru înființarea…
Anunt 1:  Anunț pentru solicitare de Expresii de Interes Ministerul Apelor și Pădurilor, deruleaza proiectul „Controlul Integrat al poluarii cu nutrienti”- Finantare Aditionala, proiect finantat de Banca Mondială şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru Servicii de Consultanță pentru pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru înființarea…
Cerere de propuneri a Comisiei Europene ”Sprijin pentru măsuri de informare privind politica agricolă comună“ (PAC) pentru anul 2018 Termenul limită pentru depunerea candidaturilor – 15.12.2017 Datele de contact privind depunerea candidaturilor sunt prevăzute la punctul 14 din comunicarea Comisiei Europene.
Cea de a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Submăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, se prelungește până la data de 17.11.2017, ora 14.30. Ghidul solicitantului,…
Versiunea 02 a Manualului de procedură și Versiunea 02 a Ghidului de implementare pentru sM 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” Detalii pe site-ul afir.info
 GHIDUL SOLICITANTULUI APROBAT - Submăsura 8.1 - Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite În perioada 21 august – 06 octombrie 2017 se va desfășura cea de a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire”,…
Varianta consultativă a Ghidului solicitantului pentru schema GBER aferentă submăsurii 4.2: Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricol Detalii pe site-ul afir.info
Pagina 2 din 8