Lista proiectelor declarate eligibile pentru finanţare și a proiectelor neeligibile Măsura 142 - etapa a XI-a de evaluare. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale