INFORMARE DE PRESĂ - Redesemnare zone afectate de constrângeri naturale - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Luni, 28 Aprilie 2014 15:20

INFORMARE DE PRESĂ - Redesemnare zone afectate de constrângeri naturale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat un prim draft al fișei Măsurii 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, document postat pe site-ul MADR (www.madr.ro) secțiunea Dezvoltare Rurală – Programare 2014-2020 – Documente de programare PNDR.

Prin această măsură vor fi acordate plăți compensatorii fermierilor care se angajează să își continue activitatea în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale, desemnate conform art. 31-32 din Regulamentul (UE) 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului.

Prin prezenta dorim să informăm potențialii beneficiari ai plăților compensatorii ce vor fi acordate prin Măsura 13, asupra potențialelor zone eligibile prin această măsură.

Întrucât în prezent fișa măsurii împreună cu lista zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale, nu sunt definitive, fiind necesară aprobarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de către Comisia Europeană, implicit a conținutului fișei, precum și a metodologiei de desemnare a acestor zone, dorim să atragem atenția asupra faptului că prezenta listă este una informală, putând suferi modificări.

Metodologia de desemnare a zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale este prezentată în cadrul fișei Măsurii 13 postate pe site.

De asemenea, dorim să informăm potențialii beneficiari ai plăților compensatorii asupra faptului că, plățile în cadrul acestei măsuri vor putea fi efectuate doar după aprobarea oficială de către Comisia Europeană a PNDR 2014-2020.