Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale