Actualitate PNDR 2007-2013 - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat versiunea consultativă a fișelor măsurilor de finanțare a investițiilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Astfel, pe pagina web a Ministerului, www.madr.ro, la secțiunea Dezvoltare rurală - Programare 2014-2020 - PNDR - Documente de programare - este disponibil un prim…
Raport de contestaţii Măsura 312 - sesiunea 01 din 2012 (857 KB)
Raport de contestaţii rectificat Măsura 123 - proiecte care obţin produse incluse în Anexa I din sectoarele prioritare (87,5 KB) Raport de contestaţii rectificat Măsura 123 - proiecte care implementează standardul de prelucrare a laptelui crud (47 KB)
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă lansarea, în perioada 17 februarie - 28 martie 2014, primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 322e) din cadrul PNDR
Raport de contestatii Masura 121 - sector vegetal - sesiunea 02.2012 (111 KB)Raport de contestatii Masura 121 - sector animal - sesiunea 02.2012 (93 KB)Raport de contestatii Masura 121 - standarde - sesiunea 02.2012 (42,5 KB)Raport de contestatii Masura 121 - componenta M 141 - sesiunea 02.2012 (46 KB)
MADR a elaborat fișa submăsurii 322e) „Investiții privind infrastructura de broadband în spațiul rural” care a fost inclusă în cea de-a X-a propunere de modificare a PNDR 2007-2013, propunere de modificare aprobată de către Comisia Europeană. Submăsura se încadrează în Axa III – „Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și…
În cadrul celei de-a doua reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, în cursul anului 2008 a fost lansată măsura 142 – Înființarea grupurilor de producători , măsură pentru care nu se aplică procedura de selecție. Obiectivul general al acestei măsuri este reprezentat de creșterea…
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a hotărât să utilizeze o parte a sumei disponibile în cadrul măsurii 322 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), alocată prin Planul European de Redresare Economică, în valoare de aproximativ 20,38 mil. Euro, pentru realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii în bandă largă…
Raport de contestatii - Măsura: 121 - sector vegetal - sesiunea 01/2012 (204 KB) Raport de contestatii - Măsura: 121 - sector zootehnic - sesiunea 01/2012 (151 KB) Raport de contestatii - Măsura: 121 - pentru standarde - sesiunea 01/2012 (42,5 KB)
Lista proiectelor declarate eligibile pentru finantare - Masura 142 "Infiintarea grupurilor de producatori" - a noua etapa de evaluare (159 KB)
Pagina 2 din 4