Imprimă această pagină

Floricultura

A. Evoluţia suprafeţelor şi a producţiei de flori tăiate în România

1. Flori în câmp

Specificare UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suprafaţa ha 195 234 283 334 352 368 466
Producţie totală Mii fire 66.001 54.802 155.060 118.272 74.417 56.995 73.784

Sursa: Producţia Vegetală la Principalele Culturi, INS 2010 -2016

2. Flori în spaţii protejate

Specificare UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suprafaţa ha 49 62 116 117 63 49 52
Producţie totală Mii fire 6.456 35.953 33.474 83.728 56.572 48.648 48.154

Sursa: Producţia Vegetală la Principalele Culturi, INS 2010 -2016 

Producţiile realizate s-au obţinut cu preponderenţă în judeţele Ilfov, Alba, Dâmboviţa, Maramureş, Prahova, Mureş, Dolj, Giurgiu, Călăraşi, Satu Mare, Bacău, Iaşi.

B. Situaţia schimburilor comerciale intra şi extracomunitare de flori

Specificare   UM 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Importuri valoare mii euro 82.390,5 81.958,6 74.805,7 75.029,5 80.417,6 97.006,0
cantitate tone 63.132,8 69.385,9 73.748,6 75.577,4 85.325,5 88.325,5
Exporturi valoare mii euro 2.068,0 4.115,4 2795,2 1.937,3 2.974,1 2.947,1
cantitate tone 1.026,4 2.716,1 1.451,8 1.512,5 1.646,4 1.646,4

Sursa: Intrasat, INS

C. Forme de sprijin

1. Schemele de plăţi directe:

a) schema de plată unică pe suprafaţă;
b) plata redistributivă;
c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
d) plata pentru tinerii fermieri;
e) schema simplificată pentru micii fermieri.

2. Ajutoarele naţionale tranzitorii - ANT se acordă în domeniul vegetal, în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

3. Ajutor de stat pentru pentru motorina utilizată în agricultură.

Cantitatea maximă de motorină achiziţionată şi utilizată în sectorul floriculturii pentru care se acordă sprijin financiar este:

- flori și plante ornamentale - 100 litri/hectar.