Imprimă această pagină

Imbunatatiri funciare

Oficiul de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare din cadrul Direcției de Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar acordă consultanță și asistență la înființarea și reorganizarea organizațiilor și federațiilor de îmbunătățiri funciare, precum și asistență tehnică. Reprezentanții organizațiilor și federațiilor pot apela reprezentanții OROIF la următoarele numere de telefon: 0799.30.28.28 sau 0799.30.28.29, pentru a transmite eventuale probleme cu care se confruntă în accesarea sM 4.3 din PNDR 2014 - 2020.

Legislație îmbunătățiri funciare

1. Legea nr. 138 din 20 aprilie 2004 a îmbunătăţirilor funciare - Republicată
   1.1. Lege nr. 269 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015
   1.2. Lege nr. 158 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79
   1.3. Lege nr. 133 din 31 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
   1.4. Lege nr. 130 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

2. Hotărâre nr. 1872 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

3. Hotărâre nr. 793 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România

4. Ordonanță de Urgență nr. 4 din 15 februarie 2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii Canal magistral Siret-Bărăgan

5. Ordonanță de Urgență nr. 45 din 25 iunie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare

6. Ordin nr. 118 din 17 februarie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea teritoriului organizaţiilor

7. Ordin nr. 146 din 8 martie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea zonelor de reprezentare şi a criteriilor

8. Ordin nr. 185 din 25 martie 2005 pentru aprobarea Normelor privind procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizaţiilor

9. Ordin nr. 946 din 13 iunie 2014 privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor

10. Ordin nr. 182 din 19 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice

REGISTRUL NAŢIONAL al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare - pe județe 2020 (792 KB)

LISTA PERSOANELOR JURIDICE ŞI FIZICE ATESTATE în desfăşurarea de activităţi de îmbunătăţiri funciare - update februarie 2020  (55 KB)


Alte informații:

Capacitatea de plată a costurilor cu irigațiile de către OUAI

PROIECT DE REABILITARE SI REFORMA A IRIGATIILOR  (454 KB)

Strategia Investitiilor in Sectorul Irigatiilor  (17998 KB)

STRATEGIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR SECETEI  (539 KB)