Imprimă această pagină

Fond Funciar


Legislație fond funciar

1. LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*) - Republicată, modiciată prin:
    1.1. Legea nr. 186 din 24 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991
    1.2. Legea nr. 44 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 2013
    1.3. Legea nr. 231 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 1991

2. Ordin nr. 386 din 29 noiembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor

3. Ordin nr. 387 din 29 noiembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor

4. Ordin nr. 83 din 23 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol

5. Ordin nr. 1056 din 25 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole

6. Ordin nr. 1343 din 31 august 2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan

7. Ordin nr. 1366 din 12 septembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente

8. Ordin nr. 1440 din 26 octombrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind gestionarea, stabilirea domeniilor, precum şi modul de utilizare a Fondului de ameliorare

9. Ordonanță de Urgență nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente

10. Hotărârea nr. 1064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34 din 2013


 Legislație privind vânzarea-cumpărarea terenurilor

 1. Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

 2. Ordin nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17 din 2014