Fond Funciar - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Fond Funciar


Lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor (update 16.01.2020)


  NOTĂ privind Programul de acțiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole (80,5 KB)

  PROGRAM DE ACȚIUNE pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole (Decizie nr. 221.983/GC/12.06.2013) (680 KB)


LEGISLATIE

LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*)- Republicare

LEGE nr. 243 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură

LEGE nr. 232 din 7 decembrie 2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor

ORDIN nr. 238 din 27.12.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice teritoriale, structura organizatorică şi atribuţiile acestor instituţii (pdf, 193 KB)
ORDIN nr. 278 din 09.12.2011 privind aprobarea Programului național privind realizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conținut pentru studiile pedologice și agrochimice elaborate în vederea realizării și reactualizării periodice a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a realizării Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea și reactualizarea Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a bazelor de date aferente, a Normelor de conținut privind realizarea Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a Bazei de date aferente rețelei de profile 8x8 km, precum și realizarea bazei de date la nivel național aferente Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a Modului de finanțare a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km, precum și a bazelor de date aferente (pdf, 120 KB)

ORDIN nr. 6 din 6 ianuarie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea ro-îngrăşământ, pentru utilizarea şi comercializarea în România

ORDIN nr. 897 din 7 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură

REGULAMENT din 6 ianuarie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea ro-îngrăşământ, pentru utilizarea şi comercializarea în România

REGULAMENT din 7 septembrie 2005 privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol