Imprimă această pagină

Tutun si hamei

TUTUN    

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Anul

Suprafaţa mii ha

Producţie medie
Kg/ha

Producţie totală
mii to

2007

1,1

1.025

1,1

2008

1,2

1.916

2,4

2009

0,9

1.842

1,6

2010

1,5

1.939

3,0

2011

1,7

1.524

2,6

2012

1,3

1.066

1,3

2013

0,9

1.442

1,4

2014

0,9

1.643

1,4

2015

0,7

1.448

1,1

2016

0,9

1.788

1,7

2017

0,8

1.522

1,2

2018

1,1

1.282

1,4

Sursa: 2007 - 2017 - Date INS - Anuarul Statistic al României
           2018 – Date operative MADR

 

B. Forme de sprijin

  1. Schemele de plăţi directe:
   a) schema de plată unică pe suprafaţă;
   b) plata redistributivă;
   c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
   d) plata pentru tinerii fermieri;
   f) schema simplificată pentru micii fermieri.
  2. Ajutoarele naţionale tranzitorii 1 (ANT1;
  3. Ajutoarele naţionale tranzitorii 4 (ANT 4);
  4. Ajutor de stat pentru pentru motorina utilizată în agricultură.

 

C. Legislaţia naţională

- Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România;
- Ordinul nr. 74/2012 privind autorizarea unităţilor prim- procesatoare de tutun brut;
- Ordinul nr. 268/2012 privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut.
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 99/ 2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019;

D. Legislaţia comunitară

-Regulamentul (CE) nr. 1307 /2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului
-Regulamentul (CE) nr. 1308/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013  de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;

E. Unităţi prim procesatoare de tutun brut

 • Unităţi prim procesatoare autorizate de MADR pentru încheierea contractelor de cultură cu producătorii de tutun, producţia anului 2019

Nr. crt.

Unitatea autorizată

Adresa/date de contact

Persoana de contact

1.

S.C. ROM – ITAL S.R.L.

Judeţul Teleorman, Oraş Zimnicea, Str. Plopilor nr.3
Tel/Fax: 0247366688
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Constantin Rac-Hristov –director
Tel:0745764732

 • Unități prim procesatoare de tutun autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene şi înregistrate la MADR pentru încheierea contractelor de cultură cu  producătorii de tutun, producţia anului 2019

Nr crt

Unitatea

Adresa/date de contact

Persoana de contact

1.

Societatea KAVEX NICOS GLEOUDIS SA
Grecia, Cod de Identificare Fiscala 094016570

Salonic, str. Fragkon, nr. 6-8, cod postal 54626

Dumitru Laurențiu
Tel. 0722/369933
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 2.

Universal Leaf Tobacco Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság --ULT Magyarorszag Kft.,
 CUI 26277190-2-15

4400 Nyiregyhaza, Dugonics, nr.2, Ungaria
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Szilagyi Ioan
Tel: 0746162771
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 •  Unitate prim procesatoare de tutun autorizată de MADR pentru încheierea contractelor de cultură cu producătorii de tutun, producţia anului 2020 (art.3 din Ordinul nr.74/2012 privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun brut)

Nr crt

Unitatea

Adresa/date de contact

Persoana de contact

 

1.

 

S.C. ROM – ITAL S.R.L.

Cod unic de inregistrare  15332415

Judeţul Teleorman, Oraş Zimnicea,

Str. Plopilor nr.3

Tel/Fax: 0247366688

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Constantin

Rac-Hristov

Tel: 0745764732

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Unități prim procesatoare de tutun autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene şi înregistrate la MADR pentru încheierea contractelor de cultură cu producătorii de tutun, producţia anului 2020 (7 din Ordinul nr.74/2012 privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun brut

 

Nr crt

Unitatea

Adresa/date de contact

Persoana de contact

1.

Universal Leaf Tobacco Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság --ULT Magyarorszag Kft., Ungaria

Cod unic de înregistrare 26277190

4400 Nyiregyhaza, Dugonics, nr.2

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Ungaria

Szilagyi Ioan

Tel: 0746162771

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2.

Societatea KAVEX NICOS GLEOUDIS SA,  Grecia,

Cod unic de înregistrare 094016570

Salonic, str. Fragkon, nr. 6-8, cod postal 54626

Dumitru Laurentiu

Tel. 0722369933

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

F. Situaţia privind schimburile comerciale intra şi extracomunitare cu tutun în perioada 2011-2018

Anul

Specificare

Import

Export

tone

mii €

tone

mii €

2011

Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de tutunuri

31.099,77

138.427,44

1.434,21

991,73

2012

Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de tutunuri

28.655,19

139.366,27

2.209,87

4.007,50

2013

Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de tutunuri

26.150,14

126.968,78

1.875,78

2.868,26

2014

Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de tutunuri

34.186,00

162.437,30

1.877,60

2.722,50

2015

Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de tutunuri

39.488,95

219.967,17

2.259,17

4.594,67

2016

Tutunuri brute sau neprelucrate

37.679,42

177.318,75

1.638,90

2.435,62

2017

Tutunuri brute sau neprelucrate

32.204,47

172.756,81

5.538,84

22.263,11

2018

Tutunuri brute sau neprelucrate

27.336,89

140.071,47

3.138,36

11.127,34

Sursa de date: INS - EUROSTAT

 

HAMEI

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Anul

Suprafaţa ha

Producţie medie
Kg/ha

Producţie totală
to

2007

440

850

374

2008

501

513

257

2009

456

537

245

2010

215

1.079

232

2011

177

661

117

2012

226

 765

173

2013

239

720

172

2014

243

1103

268

2015

225

996

224

2016

257

809

208

2017

227

546

124

2018

270

796

215

Sursa: 2007 - 2018 – date INS Tempo

 

B. Forme de sprijin

  1. Schemele de plăţi directe:
   a) schema de plată unică pe suprafaţă;
   b) plata redistributivă;
   c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
   d) plata pentru tinerii fermieri;
   e) schema de sprijin cuplat;
   f) schema simplificată pentru micii fermieri.
  2. Ajutoarele naţionale tranzitorii 1 (ANT1;
  3. Ajutoarele naţionale tranzitorii 5 (ANT 5);
  4. Ajutor de stat pentru pentru motorina utilizată în agricultură.

C. Legislaţie naţională

- Legea nr. 627/2002 privind producerea si comercializarea hameiului;
- Ordin nr. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului;
- Ordin nr.623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine;
- Ordin nr.74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 219/ 2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020
- Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 99/ 2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019;

 

D. Legislaţia comunitară

-Regulamentul (CE) nr. 1307 /2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului
-Regulamentul (CE) nr. 1308/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului
- Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee.

 

E. Situaţia privind schimburile comerciale intra şi extracomunitare cu hamei în perioada 2011-2018

Anul

Cant_ IMP (to)

Val_IMP (mii euro)

Cant_EXP (to)

Val_EXP (mii euro)

2011

328,57

3.301,99

0,80

2,97

2012

233,47

2.707,12

0,29

5,77

2013

215,79

3.066,49

0,00

0,00

2014

420,90

4.477,30

0,00

0,00

2015

372,04

3.379,8

0,00

0,00

2016

428,03

3.507,60

0,00

0,00

2017

341,07

3.519,19

0,00

0,00

2018

413,45

4.321,63

43,85

379,98

Sursa de date: INS

 

F. Structuri asociative

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE HAMEI DIN ROMÂNIA
Preşedinte Mora Acaciu Ervin
Str. Delavrancea, nr. 23, Târgu Mureş, jud. Mureş, Tel/fax: 0265/265890; 0265/266067