Imprimă această pagină

Soia

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Anul

Suprafaţa mii ha

Producţie medie
Kg/ha

Producţie totală
mii to

2007

133,2

1021

136,1

2008

49,9

1817

90,6

2009

48,8

1726

84,3

2010

63,9

 2345

149,9

2011

72,1

1980

142,6

2012

79,8

1308

104,3

2013

67,7

2216

149,9

2014

79,9

2539

202,9

2015

128,2

2045

262,1

2016

127,3

2067

263,4

2017

165,1

2390

393,0

2018

167,0

2754

460,0

Sursa: 2007 - 2017 - Date INS - Anuarul Statistic al României
           2018 – Date INS –Producția vegetală la principalele culturi

 

B. Forme de sprijin

  1. Schemele de plăţi directe:
   a) schema de plată unică pe suprafaţă;
   b) plata redistributivă;
   c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
   d) plata pentru tinerii fermieri;
   e) schema de sprijin cuplat;
   f) schema simplificată pentru micii fermieri;
  2. Ajutoarele naţionale tranzitorii 1 (ANT1);
  3. Ajutor de stat pentru pentru motorina utilizată în agricultură.

 

C. Legislaţia naţională

- Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
- Ordinul nr. 20/ 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 219/ 2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020;
- Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 99/ 2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019;

 

D. Legislaţia comunitară

- Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;

 

E. Date privind preţul mediu pe piaţa internă la soia

Anul

UM

Preţ mediu    

2007

lei/kg

0,78

2008

lei/kg

0,97

2009

lei/kg

0,96

2010

lei/kg

1,23

2011

lei/kg

1,30

2012

lei/kg

1,71

2013

lei/kg

1,83

2014

lei/kg

1,43

2015

lei/kg

1,33

2016

lei/kg

1,39

2017

lei/kg

1,34

Sursa : Date INS - Anuarul Statistic al României

 

F. Situaţia privind schimburile comerciale intra şi extracomunitare de soia în perioada 2007-2018

Anul

Cant_ IMP
(to)

Val_IMP (mii euro)

Cant_EXP (to)

Val_EXP (mii euro)

2007

68.558,6

23.770,3

22.091,12

4.705,1

2008

94.360,2

38.000,1

38.988,63

13.509,5

2009

20.761,9

7.901,1

10.445,12

3.040,1

2010

15.626,9

5.988,3

36.941,9

13.226,6

2011

34.387,3

12.951,4

72.715,6

28.409,3

2012

63.324,4

29831,5

89.510,3

41.808,7

2013

117.276,1

53.716,9

38.853,5

21.917,2

2014

102.658,5

41.889,4

40.088,1

21.408,9

2015

168.381,5

65.875,4

92.944,5

40.382,8

2016

122.332,7

52.511,6

108.998,5

43.080,3

2017

133.757,8

54.689,9

273.952,1

101.548,1

2018

261.323,0

92.615,1

139.209,9

50.925,3

Sursa de date: INS - EUROSTAT