Imprimă această pagină

Sfecla de zahar

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Specificare

UM

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Suprafaţa

mii ha

28,7

20,4

21,3

21,7

18,8

27,3

28,1

31,3

26,6

24,9

Producţie medie

Kg/ha

26065

34564

38296

38036

35103

26363

36569

44711

39135,0

40611,0

Producţie totală

mii to

748,8

706,7

816,8

  837,9

  660,5

719,8

1029,2

 1398,6

 1040,6

 1012,2

Sursa: 2007 - 2016 - Date INS - Anuarul Statistic al României
* Date INS – Producţia vegetală la principalele culturi agricole în anul 2016 ( date provizorii, 26.05.2017)

B. Forme de sprijin

-- schema de plată unică pe suprafaţă;
- plata redistributivă;
- plata pt. înverzire;
- ajutoare naționale tranzitorii (ANT 1) și (ANT 6);
- sprijin cuplat

C. Legislaţia comunitară

-Regulamentul (UE|) nr.1308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79 (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene;

- Regulament nr. 1183 din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie de informaţii şi documente;

- Regulament nr. 1185 din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie ale informaţiilor şi documentelor, precum şi de modificare şi abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei;

 

D. Legislaţia naţională

- Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

- Ordin nr. 619 din 6 aprilie 2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

E. Operatorii economici din sectorul zahăr

S.C. Fabrica de zahăr Bod S.A. – proceseaza zahăr din sfeclă şi zahăr brut;
S.C. Tereos România S.A. procesează zahăr din sfeclă;
S.C. Zahărul Lieşti S.A. – procesează zahăr brut din trestie;
S.C. Lemarco Cristal SRL Urziceni – procesează zahăr brut din trestie;
S.C. Zahărul Corabia S.A. – procesează zahăr brut din trestie;
S.C. Agrana S.A.– Sucursala Roman- procesează zahăr brut din trestie şi zahăr din sfeclă;
S.C. Agrana Buzău SRL – procesează zahăr brut din trestie;
S.C. Agrana Ţăndărei SRL – procesează zahăr brut din trestie;
S.C. Zahărul Oradea S.A. – procesează zahăr brut din trestie şi zahăr din sfeclă

F. Date privind preţul pe piaţa internă

Anul U.M. Preţ mediu
2005 lei/Kg 0,07
2006 lei/Kg 0,09
2007 lei/Kg 0,09
2008 lei/Kg 0,11
2009 lei/Kg 0,13
2010 lei/Kg 0,12
2011 lei/Kg 0,17
2012 lei/Kg 0,17
2013 lei/Kg 0,16
2014 ei/kg 0,15
2015 ei/kg 0,16
2016 ei/kg 0,16

Sursa: INS Anuarul Statististic  al României, Preurile medii la achiziție la principalele produse agricole –Tabelul 10.

G. Producția (cumulată) de zahăr din sfeclă și zahăr alb obținut din zahăr brut din trestie în perioda 2008 -2016 (mii to)


Sursa:date operative transmise de fabricile procesatoare

H. Consumul de zahăr în România

Cantitatea disponibilă de zahăr/an și consumul de zahăr/locuitor (2010-2015)

Sursa: date INS, bilanturi de aprovizionare 2016

 

I.Situaţia privind schimburile intra şi extracomunitare de zahăr din trestie sau sfecla de zahăr şi zaharoză pură

Anul IMPORT EXPORT
_tone mii € _tone mii €
2004 565.719,9 93.736,1 2.902,9 1.348,0
2005 540.402,5 112.381,8 6.596,4 3.323,5
2006 553.786,7 160.369,9 30.870,6 12.650,4
2007 396.845,5 128.175,9 5.055,1 2.823,4
2008 532.770,6 183.600,5 17.758,9 11.095,7
2009 481.663,9 192.781,8 48.259,2 27.383,8
2010 465.653,1 216.240,2 178.084,1 89.987,7
2011 514.990,1 301.183,8 174.004,8 119089,4
2012 490.653,6 286.338,2 101.379,7 75.645,1
2013 405.754,0 204.199,8 79.887,8 49.708,3
2014 357.881,55 143.427,34 122.721,26 56.647,82
2015 502.358,52 171.679,52 75.223,0 32.514,79
2016 429.858,88 174.322,21 83.823,35 38.647,20

Sursa date: Autoritatea Naţională a Vămilor; Institutul Naţional de Statistică.

J. Grupuri de producător ipentru sfecla de zahăr recunoscute de MADR, în baza legislaţiei specifice

1. SA “SPICOM ARCUŞ”, cu sediul în localitatea Arcuş, Jud. Covasna, tel. nr. 0267.351.903, aviz de recunoaştere nr. 93/01.07.2009, persoana de contact, preşedinte Retyi Odon.

2. S.C. ALBA IULIA SFECLA DE ZAHĂR SRL, cu sediul în localitatea Galda de Jos, Str. Principală nr. 573, Jud. Alba, tel. nr. 0745.535.969, aviz de recunoaştere nr. 149/03.03.2011, persoana de contact, administrator Seneşan Andrei- Alexandru.

3. SC AGRO COM SIC COOPERATIVA AGRICOLĂ, cu sediul în sat Tuşnad, comuna Tuşnad, nr. 346, jud. Harghita, tel/fax.: 0733.971.466, aviz de recunoaştere nr. 164/2.09.2011, persoana de contact, preşedinte Gyorgy Jozsef.

4. SC GRUP PRODUCĂTORI DE SFECLĂ DE ZAHĂR BETA SRL cu sediul în Sat Mihai Viteazu, str. Principală, nr. 7, Corp C31, jud. Cluj, tel/fax.: 0744.538.431, aviz de recunoaştere nr. 190/15.10.2012, persoana de contact, preşedinte Rus Ioan Felician