Imprimă această pagină

Rapita pentru ulei

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Anul

Suprafaţa mii ha

Producţie medie
Kg/ha

Producţie totală
mii to

2007

364,9

991

361,5

2008

365,0

1844

673,0

2009

419,9

1357

569,6

2010

537,3

1755

943,0

2011

392,7

1882

739,0

2012

105,3

1496

157,5

2013

276,6

2408

661,1

2014

406,7

2604

1059,1

2015

367,9

2499

919,5

2016

456,0

2835

1292,8

2017

598,0

2798

1673,3

2018

632,0

2547

1610,0

Sursa: 2007 - 2017 - Date INS - Anuarul Statistic al României
          2018 – Date INS –Producția vegetală la principalele culturi

 

B. Forme de sprijin

  1. Schemele de plăţi directe:
   a) schema de plată unică pe suprafaţă;
   b) plata redistributivă;
   c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
   d) plata pentru tinerii fermieri;
   e) schema simplificată pentru micii fermieri;
  2. Ajutoarele naţionale tranzitorii 1 (ANT1);
  3. Ajutor de stat pentru pentru motorina utilizată în agricultură.

 

C. Legislaţia naţională

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 20/ 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 99/ 2019 privind aprobarea formularului - tip al cererii unice de plată pentru anul 2019;

 

D. Legislaţia Comunitară

- Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările și completările ulterioare.

 

E. Date privind preţul mediu pe piaţa internă la rapiţă

Anul

UM

Preţ mediu     

2007

lei/kg

0,79

2008

lei/kg

1,20

2009

lei/kg

0,97

2010

lei/kg

1,25

2011

lei/kg

1,62

2012

lei/kg

1,83

2013

lei/kg

1,57

2014

lei/kg

1,34

2015

lei/kg

1,64

2016

lei/kg

1,57

2017

lei/kg

1,58

Sursa : 2007 - 2017 - Date INS - Anuarul Statistic al României

 

F. Situaţia privind privind schimburile comerciale intra şi extracomunitare de rapiţă în perioada 2007-2018

Anul

Cant_ IMP (to)

Val_IMP (mii euro)

Cant_EXP (to)

Val_EXP (mii euro)

2007

9.703,6

7.902,7

279.125,5

77.720,9

2008

76.360,6

35.816,5

564.028,6

246.035,6

2009

70.466,9

28.158,2

782.186,4

223.703,0

2010

241.043,8

88.108,8

1.052.366,2

334.038,5

2011

70.682,6

50.203,6

577.206,6

273.270,4

2012

59.466,2

42.826,4

68.245,9

41.818,9

2013

28.841,2

21.307,0

471.927,1

192.574,7

2014

38.953,0

29.717,9

989.167,2

338.340,3

2015

38.333,5

26.558,7

773.494,9

300.855,6

2016

28.162,5

32.234,8

1.461.990,2

549.022,6

2017

77.470,1

52.711,0

1.534.168,7

579.571,6

2018

66.472,5

50.467,3

1.320.200,1

477.453,2

Sursa de date: INS - EUROSTAT