Imprimă această pagină

Floarea soarelui

A. Date privind evoluţia suprafeţelor şi a producţiei în România

Anul

Suprafaţa mii ha

Producţie medie
Kg/ha

Producţie totală
mii to

2007

835,9

654

546,9

2008

813,9

1437

1169,7

2009

766,1

1433

1098,0

2010

790,8

 1597

1262,9

2011

995,0

1798

1789,3

2012

1067,0

1310

1398,2

2013

1074,6

1993

2142,1

2014

1001,0

2187

2189,3

2015

1011,5

1765

1785,8

2016

1039,8

1955

2032,3

2017

998,0

2917

2912,7

2018

1.098,0

2805

3.080,0

Sursa: 2007 - 2017 - Date INS - Anuarul Statistic al României
           2018 – Date INS –Producția vegetală la principalele culturi

 

B. Forme de sprijin

  1. Schemele de plăţi directe:
   a) schema de plată unică pe suprafaţă;
   b) plata redistributivă;
   c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
   d) plata pentru tinerii fermieri;
   e) schema simplificată pentru micii fermieri;
  2. Ajutoarele naţionale tranzitorii 1 (ANT1);
  3. Ajutor de stat pentru pentru motorina utilizată în agricultură.

 

C. Legislaţia naţională

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
- Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 99/ 2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019;
- Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
- Ordinul nr. 20/ 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

 

D. Legislaţia comunitară

- Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, cu completorile ulterioare;
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat.

 

E. Date privind preţul mediu pe piaţa internă la floarea soarelui

Anul

UM

     Preţ  mediu    

2007

lei/kg

0,84

2008

lei/kg

1,12

2009

lei/kg

0,86

2010

lei/kg

1,19

2011

lei/kg

1,58

2012

lei/kg

1,84

2013

lei/kg

1,59

2014

lei/kg

1,26

2015

lei/kg

1,50

2016

lei/kg

1,51

2017

lei/kg

1,37

Sursa : 2007 - 2017 - Date INS - Anuarul Statistic al României

 

F. Situaţia privind schimburile comerciale intra şi extracomunitare de floarea soarelui în perioada 2007-2018

Anul

Cant_ IMP (to)

Val_IMP (mii euro)

Cant_EXP (to)

Val_EXP (mii euro)

2007

66.650,4

32.451,3

382.686,1

105.373,8

2008

89.576,4

52.219,5

471.391,2

192.248,7

2009

141.061,9

72.905,6

564.243,7

146.145,1

2010

208.284,0

109.721,4

557.409,3

214.803,9

2011

237.374,8

142.577,5

1.182.870,5

508.257,4

2012

131.205,8

108.932,3

652.464,1

335.644,9

2013

93.355,3

101.274,5

1.420.169,6

550.744,1

2014

118.928,0

99.150,1

1.321.968,6

452.527,2

2015

189.252,4

127.697,6

1.099.348,7

452.228,0

2016

197.215,1

138.457,5

1.183.711,7

489.861,7

2017

277.339,1

160.896,9

1.335.447,0

523.722,3

2018

315.270,6

191.537,6

1.726.767,1

638.832,6

Sursa de date: INS - EUROSTAT