Ovine si caprine - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ovine si caprine

CENTRE DE COLECTARE A LÂNII IDENTIFICATE DE DIRECȚIILE AGRICOLE JUDEȚENE

RAPORT TEHNIC - OPERATIV privind efectivele de ovine caprine la data de 30 iunie 2017 (xlsx, 44 KB)

 RAPORT TEHNIC - OPERATIV privind producţiile la ovine caprine la data de 30 iunie 2017 (xlsx, 59 KB)

A. CARNE DE OAIE

IMPORTANŢĂ

· Creşterea ovinelor este o activitate tradiţională.
· Diversitatea producţiilor pe care le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le consumă, conferă creşterii si exploatării ovinelor caracterul unei activităţi durabile şi de perspectivă;
· Există posibilitatea realizării de export de carne de ovine care să aducă venituri mari producătorilor.

DINAMICA EFECTIVELOR ŞI A PRODUCŢIEI DE CARNE
ÎN PERIOADA 2001-2013

SPECIFICARE

UM

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Efective totale de ovine şi caprine

mii cap

7.776

7.945

8.125

8.404

8.921

8.406

9.334

9.780

10.059

9.623

11.331

12298

12710

Producţia totala de carne în viu

mii tone

114

118

135

166

114

101

110

104

104

100

150,0

107

171

Greutatea medie la sacrificare

kg/cap

23

27

23

28

19

18

18

17

17

16

21

18

24

OBIECTIVE URMĂRITE

· Stimularea organizării de exploataţii, sau asociaţii, în vederea creşterii tineretului ovin pentru îngrăşare în vederea asigurării cu carne a pieţii interne şi externe.
· Creşterea consumului intern de carne de oaie pe cap de locuitor.
· Sporirea veniturilor crescătorilor prin comercializarea producţiei marfă.
· Modificarea direcţiilor prioritare de exploatare pentru producţia carne - lapte.

PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA PRODUSULUI - CARNE

· Ameliorarea efectivelor de ovine şi caprine pentru producţiile de carne prin folosirea însămânţărilor artificiale şi a berbecilor şi ţapilor amelioratori pentru producţia de carne.
· Îmbunătăţirea structurii dimensionale a exploataţilor cu profil de îngrăşare a tineretului ovin.
· Introducere a grilei de clasificare a carcaselor, conform standardelor UE.

OBIECTIVE DE REABILITARE ŞI REDRESARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

· Relansarea sectorului în vederea stimulării consumului de carne la intern şi a exportului de carne de oaie.
· Alinierea la standardele Comunităţii Europene privind modul de acordare a subvenţiilor şi clasificarea carcaselor.
· Recâştigarea pieţelor externe pentru carnea de oaie, pe relaţia ţărilor arabe şi a comunităţii Europene.

B. LAPTE DE OAIE ŞI CAPRĂ

PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA PRODUSULUI - LAPTE

· Ameliorarea efectivelor de ovine şi caprine pentru producţiile de lapte şi carne prin folosirea însămânţărilor artificiale cu berbeci şi ţapi cu înaltă valoare de ameliorare.
· Îmbunătăţirea producţiei de lapte prin sporirea cantităţii şi prelungirea duratei de lactaţie, cât şi a procentului de grăsime şi proteină.
· Extinderea controlului oficial al producţiei de lapte pentru depistarea plus valorilor şi formarea unor nuclee de selecţie valoroase.

OBIECTIVE DE REABILITARE ŞI REDRESARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

· Relansarea sectorului în vederea stimulării consumului de lapte şi produse lactate de oaie şi capră.
· Alinierea la standardele Comunităţii Europene privind modul de acordare a subvenţiilor.
· Recâştigarea pieţelor externe pentru produsele lactate din lapte de oaie şi capră.