Operatori economici autorizati-utilizare produse de protectie - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale