Imprimă această pagină

Legislatie post omologare fitosanitar

-Controlul produselor de protectie a plantelor post omologare-

ORDIN nr. 748 din 4 mai 2015 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în domeniul fitosanitar

ORDIN nr. 60 din 7 martie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României (pdf)

Hotarare 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului

LEGE nr. 180 din 18 octombrie 2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 435 din data de 30 iunie 2012

Legea nr. 266 din 7 decembrie 2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata în Monitorul Oficial al României nr.870/09.12.2011;

Legea nr. 28 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata în Monitorul Oficial al României nr.158/13.03.2009;

Legea nr. 22 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38 din 22 august 2007 privind importul in Romania al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de protectie a plantelor din tari terte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 170/5.03.2008;

Hotararea Guvernului nr. 1535 din 12 decembrie 2007 privind aprobarea normelor de aplicare a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 884/21.12.2007;

Ordonanta Guvernului nr. 41 din 22 august 2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 592/28.08.2007;

Ordonanta Guvernului nr. 38 din 22 august 2007 privind importul in Romania al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de protectie a plantelor din tari terte, aprobata prin Legea nr. 22/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 590/28.08.2007;

Legea nr. 26 din 28 februarie 2006 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 198/2.03.2006;

Ordin nr. 6 din 21 ianuarie 1995 privind stabilirea continutului formularelor tip-certificate, autorizatii si cereri -prevazute la art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 1995, publicat in Monitorul Oficial cu nr. 18/30.01.1995;

Ordonanta Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 85/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 18/30.01.1995;