Florian-Emil Dumitru - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Florian-Emil Dumitru
Poziție:
Secretar de Stat
Alte informații:

Informații personale

Data nașterii: 27.08.1979

Experienţa profesională

 • Decembrie 2019 – prezent - Secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Septembrie 2014 – Decembrie 2019 - Director Executiv, Organizația Națională Interprofesională Vitivinicolă – ONIV
 • Iunie 2015 – Iulie 2019 - Președinte Federația Națională Pro Agro - FN Pro Agro
 • Februarie 2013 – Septembrie - Consilier Parlamentul României – Camera Deputaţilor
 • Mai 2012 – Februarie 2013 - Director de Cabinet – Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
 • August 2009 – Mai 2012 - Consilier juridic, Organizația Națională Interprofesională Vitivinicolă – ONIV
 • Iunie 2007- August 2009 - Consilier, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Oficiul Național al Viei și Vinului
 • 2005 – Iunie 2006 - Șef serviciu – Serviciul juridic, Primăria Sectorului 1 - Administrația Piețelor Sector 1
 • 2003 - 2004 - Inspector de specialitate administrație publică, Prefectura Călăraşi
 • 2002 - 2003 - Consilier juridic S.C. Agrotransport S.A. Oltenița

Educaţie şi formare

 • 2010 - Curs „Manager Proiect”, acreditat CNFPA
 • Septembrie 2007 – Iulie 2009 - Universitatea de Științe Agronomice si Medicină Veterinară – București, Facultatea de Horticultură – Catedra de Viticultură și Vinificație, Master „Calitate și performanță în producerea vinurilor”, absolvent cu diplomă de Master - Management și Marketing Vitivinicol
 • 2004 - Cursuri de perfecționare profesională”Integrarea României în Uniunea Europeană”, Institutul Național de Administrație
 • 1998-2002 - Universitatea Româno-Amerciană, Facultatea de Științe Juridice, Diplomă licență
 • 1994-1998 - Liceul teoretic – Neagoe Basarab, Secția Informatică, Diplomă operator - programator

Limbi străine

Engleză