Nechita-Adrian Oros - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Nechita-Adrian Oros
Poziție:
Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Alte informații:

Informații personale

Data nașterii: 9.07.1965

Experienţa profesională

 • Noiembrie 2019 – prezent - Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Octombrie 2017 – Noiembrie 2019 - Profesor Universitar, titular Disciplina de Toxicologie şi Toxicoze
 • Martie 2012 – Octombrie 2017 - Prorector Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca
 • Februarie 2008 – Martie 2012 - Prodecan Facultatea de Medicină Veterinară Cluj Napoca
 • Iunie 2008 – Aprilie 2009 - Director executiv Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj
 • Octombrie 2005 – Octombrie 2017 - Conferenţiar universitar, titular Disciplina de Toxicologie şi Toxicoze, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca
 • Martie 2002 – Octombrie 2005 - Şef de lucrări Disciplina de Toxicologie şi Toxicoze
 • Februarie 2001 - Martie 2002 - Consilier medic veterinar IA Serviciul Antiepizootic,Direcția Sanitar Veterinară Cluj
 • Iunie 2000 – Februarie 2001 - Director Direcţia Sanitar - Veterinară Cluj
 • Octombrie 1999 – Iunie 2000 - Şef de lucrări Disciplina de Toxicologie şi Toxicoze
 • Martie 1993 – Octombrie 1999 - Asistent universitar Disciplina de Patologie şi Clinică Medicală, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj
 • Ianuarie 1992 – Martie 1993 - Coordonator Secţia de Toxicologie şi Micologie a Laboratorului Sanitar - Veterinar Judeţean Cluj
 • Octombrie 1989 – Ianuarie 1992 - Medic veterinar la Circumscripţia Sanitar - Veterinară Vad, județul Cluj

Membru al unor societăţi profesionale, ştiinţifice sau ONG

 • Asociaţia Mondială a Medicilor Veterinari
 • Federaţia Veterinarilor Europeni
 • Colegiul Medicilor Veterinari din România
    - 2010 – prezent – Vicepreședinte Colegiul Medicilor Veterinari din România
    - 2007 – prezent - Presedinte Consiliul județean CMV Cluj 
 • Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România
    - 2002 - 2007 - Preşedinte AGMVR filiala Cluj

Membru în colegiu de redacţie ale unor reviste

 • Revista Română de Medicină Veterinară (membru)
 • Veterinaria (membru)
 • Revista „Coloana a Cincea” (colaborator)

Coordonator proiecte cercetare

 • CA COST Action CA15215 - MC Substitute
 • FA COST Action 1403 POSITIVE - Coordonator al Centrului Academic Cluj-Napoca Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii la USAMV Cluj-Napoca, Contract FDI-2017 - Director Proiect

Educaţie şi formare

 • 2003 - Doctor în Ştiinţe medicale veterinare
 • 2000 - Medic veterinar primar
 • 1984 - 1989 - Facultatea de Medicină Veterinară Cluj

Cărți și cursuri universitare

 • Oros Nechita Adrian, Introducere în toxicologia veterinară, 2005, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-906-3.
 • Oros Nechita Adrian, Nagy Andras-Laszlo, Toxicologie Clinică Veterinară, 2017,Ed.AcademicPres, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-744-612-1.
 • Oros Nechita Adrian, Nagy Andras-Laszlo, Lucrări practice de toxicologie generală, 2017, AcademicPres, ISBN e-ISBN 978-973-744-613-8.
 • Oros Nechita Adrian, Diagnosticul de laborator în toxicologia veterinară – metode analitice, 2005, Ed. Risoprint Cluj-Napoca,ISBN 973-656-908-x
 • Oros Nechita Adrian, Matei Sorana, Intoxicații cu plante la animale, 2017, Ed.AcademicPres, Cluj-Napoca, e-ISBN 978-973-744-614-5.

Limbi străine

• Engleză (nivel avansat)
• Franceză (nivel mediu)