Miercuri, 30 Ianuarie 2019 19:58

Sprijin acordat crescătorilor de suine

În Ședința de Guvern din data de 30 ianuarie 2019 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. 

Comisia Europeană a emis Decizia 6928 din 25.10.2018 de autorizare a schemei de ajutoare instituită de Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie.

Prin prezenta ordonanță de urgență se reglementează:

  • definirea clară a beneficiarilor care trebuie să respecte criteriile microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit legislației în domeniu; 
  • stabilirea clară a tipurilor de investiții și costuri eligibile;
  • stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor; 
  • prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanţilor care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017; 
  • direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei și încheie contractele de finanțare;
  • pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie se poate acorda un avans, în procent de maxim 30% din totalul finanțării eligibile; 
  • acțiunile și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans, criteriile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului; 
  • pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare;
  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale realizează și pune la dispoziția direcțiilor pentru agricultură județene,respectiv a municipiului București, aplicația informatică integrată pentru proiectele referitoare la programele de investiții în sectorul agricol aprobate prin Legea nr. 195/2018, respectiv Legea nr. 227/2018.