Joi, 19 Ianuarie 2017 15:02

Întâlniri de lucru ale ministrului Agriculturii cu conducerile Agenţiilor de Plăţi

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Petre Daea, a avut în data de 18 ianuarie 2017 întâlniri cu conducerile celor două agenţii de plăţi din subordinea MADR, respectiv Agenţia de Plăţi pentru Intervenţie în Agricultură (APIA) şi Agenţia de Plăţi pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Astfel, a avut loc la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) întâlnirea de lucru a domnului ministru, Petre Daea, cu conducerea APIA – aparatul central – şi cu cea de la centrele judeţene, prin videoconferinţă. Cu această ocazie a fost prezentat secretarul de stat, domnul Alexandru Potor, care va răspunde de cele două agenții de plăți, APIA și AFIR, precum și de cele două Autorități de Management, respectiv de Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală și de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

Totodată, în cadrul întâlnirii domnul ministru a făcut cunoscut modul de lucru al echipei de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care are drept obiectiv principal depunerea tuturor diligențelor în vederea realizării cu celeritate şi corectitudine a plăților pentru fermieri, cu respectarea strictă a normelor legale, naționale şi comunitare în vigoare.

În acest sens, domnul ministru a solicitat ca toți angajații Ministerului Agriculturii şi ai instituțiilor din subordine să lucreze pentru a îndeplini obiectivele stabilite în Programul de Guvernare, punctând faptul că dezvoltarea agriculturii, în ansamblul ei, si în special absorbția în totalitate a fondurilor europene şi plata la timp a tuturor subvențiilor către fermieri reprezintă prioritățile programului de guvernare.

Astfel, domnul ministru a asigurat conducerea APIA de tot sprijinul său şi al conducerii Ministerului în realizarea acestor obiective.

În ceea ce priveşte întâlnirea de la sediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aceasta s-a desfăşurat între ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Petre Daea și secretarul de stat pentru dezvoltare rurală, domnul Alexandru Potor, pe de o parte și întregul personal de conducere al AFIR reprezentat de Directorul General, domnul David Eugen Popescu, Directorii Generali Adjuncți, directorii departamentelor de la nivel central și șefii serviciilor tehnice și de suport de la nivel central.

Domnul Petre DAEA, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a subliniat obiectivele ministerului referitor la dezvoltarea mediului rural, țintele propuse și asumate pentru anul 2017, precum și responsabilitatea majoră pe care o are personalul Agenției în procesul de absorbție al fondurilor europene acordate prin PNDR și în procesul de implementare a proiectelor de investiții care trebuie să se regăsească în dezvoltarea durabilă a agriculturii și îmbunătățirea calității vieții în mediul rural.  

Ministrul a comunicat conducerii AFIR necesitatea creșterii absorbției fondurilor europene prin refacerea ghidurilor solicitantului, prin îmbunătățirea procedurilor de lucru astfel încât să se simplifice procesul de accesare a fondurilor și de implementare a proiectelor și prin implicarea exemplară a întregului personal al AFIR pentru susținerea beneficiarilor și acordarea acestora a sprijinului necesar implementării cu succes a investițiilor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.