Strategia națională de reabilitare și extindere a infrastructurii de irigaţii din România - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale