Proiect: Creșterea competivității și durabilității unor exploatații de ovine prin îmbunătățirea cantitativă și calitativă a producției de carne

Contractor: INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR PALAS-CONSTANŢA

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-511-faza-1.pdf)ADER-511-faza-1.pdf[ ]1642 kB
Download-ează fișierul (ADER-511-faza-2.pdf)ADER-511-faza-2.pdf[ ]925 kB
Download-ează fișierul (ADER-511-faza-4.pdf)ADER-511-faza-4.pdf[ ]3265 kB
Download-ează fișierul (ADER-511-faza-5.pdf)ADER-511-faza-5.pdf[ ]763 kB
Download-ează fișierul (ADER-511-faza-6.pdf)ADER-511-faza-6.pdf[ ]803 kB
Download-ează fișierul (ADER-511-faza-7.pdf)ADER-511-faza-7.pdf[ ]1274 kB

Proiect: CERCETĂRI PRIVIND EVALUAREA STADIULUI ACTUAL AL FORMĂRII UNEI NOI LINII DE OVINE SPECIALIZATĂ PENTRU PRODUCŢIA DE LAPTE PRIN ÎNCRUCIŞAREA OILOR ŢIGAIE CU BERBECI AWASSI, ADAPTATĂ ZONEI DE
PODIŞ DIN PARTEA DE NORD-EST A ROMÂNIEI

Contractor: SCDCOC SECUIENI-BACĂU

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-519-faza-1.pdf)ADER-519-faza-1.pdf[ ]631 kB
Download-ează fișierul (ADER-519-faza-3.pdf)ADER-519-faza-3.pdf[ ]2044 kB
Download-ează fișierul (ADER-519-faza-4.pdf)ADER-519-faza-4.pdf[ ]760 kB
Download-ează fișierul (ADER-519-faza-6.pdf)ADER-519-faza-6.pdf[ ]403 kB

Proiect: Cercetări privind compatibilitatea încrucișării raselor de taurine autohtone cu tauri din rase de carne.

Contractor: I.C.D.C.B. Baloteşti

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-5110-faza-1.pdf)ADER-5110-faza-1.pdf[ ]199 kB
Download-ează fișierul (ADER-5110-faza-2.pdf)ADER-5110-faza-2.pdf[ ]388 kB
Download-ează fișierul (ADER-5110-faza-3.pdf)ADER-5110-faza-3.pdf[ ]1895 kB
Download-ează fișierul (ADER-5110-faza-6.pdf)ADER-5110-faza-6.pdf[ ]1696 kB
Download-ează fișierul (ADER-5110-faza-7.pdf)ADER-5110-faza-7.pdf[ ]709 kB

Proiect: Îmbunătăţirea eficienţei economice a fermelor şi microfermelor de curci din ţară, prin popularea lor cu material genetic valoros creat şi perfecţionat la I.N.C.D.C.S.Z. Braşov.

Contractor: I.N.C.D.C.S.Z. Braşov

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-521-faza-1.pdf)ADER-521-faza-1.pdf[ ]630 kB
Download-ează fișierul (ADER-521-faza-2.pdf)ADER-521-faza-2.pdf[ ]444 kB
Download-ează fișierul (ADER-521-faza-4.pdf)ADER-521-faza-4.pdf[ ]3404 kB
Download-ează fișierul (ADER-521-faza-5.pdf)ADER-521-faza-5.pdf[ ]656 kB
Download-ează fișierul (ADER-521-faza-finala.pdf)ADER-521-faza-finala.pdf[ ]6295 kB

Proiect: Eficientizarea fermelor familiale cu ovine de tip merinos prin sporirea prolificităţii şi creşterea calităţii produşilor conform cerinţelor pieţei UE

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas Constanţa

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-512-faza-1.pdf)ADER-512-faza-1.pdf[ ]1025 kB
Download-ează fișierul (ADER-512-faza-2.pdf)ADER-512-faza-2.pdf[ ]968 kB
Download-ează fișierul (ADER-512-faza-4.pdf)ADER-512-faza-4.pdf[ ]4731 kB
Download-ează fișierul (ADER-512-faza-5.pdf)ADER-512-faza-5.pdf[ ]652 kB
Download-ează fișierul (ADER-512-faza-6.pdf)ADER-512-faza-6.pdf[ ]612 kB

Proiect: Conservarea şi prezervarea taurinelor pe cale de dispariţie, respectiv rasa Sura de stepă în vederea asigurării biodiversităţii resurselorgenetice a populaţiilor de animale

Contractor: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu, Iaşi

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-522-faza-1.pdf)ADER-522-faza-1.pdf[ ]2153 kB
Download-ează fișierul (ADER-522-faza-2.pdf)ADER-522-faza-2.pdf[ ]2307 kB
Download-ează fișierul (ADER-522-faza-4.pdf)ADER-522-faza-4.pdf[ ]1730 kB

Proiect: CUANTIFICAREA STATISTICO-INFORMAŢIONALĂ A BIODIVERSITĂŢII LA RASELE DE OVINE CRESCUTE ÎN ROMÂNIA CU AJUTORUL MARKERILOR GENETICI

Contractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi-Botoşani

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-513-faza-1.pdf)ADER-513-faza-1.pdf[ ]618 kB
Download-ează fișierul (ADER-513-faza-2.pdf)ADER-513-faza-2.pdf[ ]3131 kB
Download-ează fișierul (ADER-513-faza-3.pdf)ADER-513-faza-3.pdf[ ]4471 kB
Download-ează fișierul (ADER-513-faza-4.pdf)ADER-513-faza-4.pdf[ ]1458 kB
Download-ează fișierul (ADER-513-faza-5.pdf)ADER-513-faza-5.pdf[ ]2313 kB
Download-ează fișierul (ADER-513-faza-6.pdf)ADER-513-faza-6.pdf[ ]1019 kB

Proiect: Conservarea fondului genetic la rasa de taurine Pinzgau de Transilvania

Contractor: SCD Bovine Tg. Mureș

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-523-faza-1 .pdf)ADER-523-faza-1 .pdf[ ]143 kB
Download-ează fișierul (ADER-523-faza-2.pdf)ADER-523-faza-2.pdf[ ]1702 kB
Download-ează fișierul (ADER-523-faza-3.pdf)ADER-523-faza-3.pdf[ ]380 kB
Download-ează fișierul (ADER-523-faza-4.pdf)ADER-523-faza-4.pdf[ ]90 kB
Download-ează fișierul (ADER-523-faza-5.pdf)ADER-523-faza-5.pdf[ ]318 kB
Download-ează fișierul (ADER-523-faza-6.pdf)ADER-523-faza-6.pdf[ ]90 kB

Proiect: Contribuţii la consolidarea genetică şi sporirea numerică a ovinelor Karakul de Botoşani varietatea Sur în vederea omologării acestora.

Contractor: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Ovine și Caprine POPĂUȚI-BOTOȘANI

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-514-faza-1.pdf)ADER-514-faza-1.pdf[ ]4240 kB
Download-ează fișierul (ADER-514-faza-2.ppt)ADER-514-faza-2.ppt[ ]10567 kB
Download-ează fișierul (ADER-514-faza-3.pdf)ADER-514-faza-3.pdf[ ]446 kB
Download-ează fișierul (ADER-514-faza-4.pdf)ADER-514-faza-4.pdf[ ]1773 kB
Download-ează fișierul (ADER-514-faza-5.pdf)ADER-514-faza-5.pdf[ ]565 kB

Proiect: Obţinerea, consolidarea şi bioconservarea unui nucleu de vaci de rasă Brună provenit pe linie paternă din tauri genotipaţi pentru genele implicate în sinteza K‐cazeinei din lapte

Contract: STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR ARAD

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-524-faza-1.pdf)ADER-524-faza-1.pdf[ ]567 kB
Download-ează fișierul (ADER-524-faza-2.pdf)ADER-524-faza-2.pdf[ ]518 kB
Download-ează fișierul (ADER-524-faza-3.pps)ADER-524-faza-3.pps[ ]2550 kB
Download-ează fișierul (ADER-524-faza-4.pdf)ADER-524-faza-4.pdf[ ]362 kB
Download-ează fișierul (ADER-524-faza-5.pdf)ADER-524-faza-5.pdf[ ]3057 kB
Download-ează fișierul (ADER-524-faza-6.pdf)ADER-524-faza-6.pdf[ ]24570 kB

Proiect: Ameliorarea şi consolidarea unui nucleu de vaci de rasă Bălţată Românească de tip Fleckvieh prin selecţieşi utilizarea la reproducţie a celor mai performante structuri genetice în vederea creşteriieficienţei economice a activităţilor fermei

Contractor: Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-515-faza-1.pdf)ADER-515-faza-1.pdf[ ]359 kB
Download-ează fișierul (ADER-515-faza-2.pdf)ADER-515-faza-2.pdf[ ]979 kB
Download-ează fișierul (ADER-515-faza-3.pdf)ADER-515-faza-3.pdf[ ]378 kB
Download-ează fișierul (ADER-515-faza-4.pdf)ADER-515-faza-4.pdf[ ]391 kB
Download-ează fișierul (ADER-515-faza-5.pdf)ADER-515-faza-5.pdf[ ]604 kB
Download-ează fișierul (ADER-515-faza-6.pdf)ADER-515-faza-6.pdf[ ]281 kB

Proiect: Managementul durabil al resurselor genetice animale

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palaș - Constanţa

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-531-faza-1.pdf)ADER-531-faza-1.pdf[ ]707 kB
Download-ează fișierul (ADER-531-faza-2.pdf)ADER-531-faza-2.pdf[ ]789 kB
Download-ează fișierul (ADER-531-faza-4.pdf)ADER-531-faza-4.pdf[ ]709 kB
Download-ează fișierul (ADER-531-faza-5.pdf)ADER-531-faza-5.pdf[ ]401 kB
Download-ează fișierul (ADER-531-faza-6.pdf)ADER-531-faza-6.pdf[ ]201 kB

Proiect: Cercetări privind complementaritatea rasei Bazna și Mangalița cu alte rase de suine

Contractor: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-516-faza-1.pdf)ADER-516-faza-1.pdf[ ]167 kB
Download-ează fișierul (ADER-516-faza-2.pdf)ADER-516-faza-2.pdf[ ]701 kB
Download-ează fișierul (ADER-516-faza-3.pdf)ADER-516-faza-3.pdf[ ]4020 kB
Download-ează fișierul (ADER-516-faza-4.pdf)ADER-516-faza-4.pdf[ ]5003 kB

Proiect: Cercetări privind intensivizarea procesului de reproducție la taurine prin biotehnologii de reproducție

Contractor: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu, Iaşi

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-532-faza-1.pdf)ADER-532-faza-1.pdf[ ]716 kB
Download-ează fișierul (ADER-532-faza-2.pdf)ADER-532-faza-2.pdf[ ]340 kB
Download-ează fișierul (ADER-532-faza-3.pdf)ADER-532-faza-3.pdf[ ]449 kB
Download-ează fișierul (ADER-532-faza-4.pdf)ADER-532-faza-4.pdf[ ]1066 kB
Download-ează fișierul (ADER-532-faza-5.pdf)ADER-532-faza-5.pdf[ ]417 kB

Proiect: Ameliorarea unei linii de vaci din rasa Holstein Friza în direcția îmbunătățirii concomitente a robusteței și calității laptelui

Contractor: Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă ŞIMNIC-Craiova

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-517-faza-1.pdf)ADER-517-faza-1.pdf[ ]521 kB
Download-ează fișierul (ADER-517-faza-2.pdf)ADER-517-faza-2.pdf[ ]689 kB
Download-ează fișierul (ADER-517-faza-3.pdf)ADER-517-faza-3.pdf[ ]589 kB

Proiect: Îmbunătățirea capacității reproductive și a sănătății genetice a efectivelor de taurine și bubaline prin aplicarea măsurilor de profilaxie a bolilor ereditare

Contractor: I.C.D.C.B. Baloteş

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-533-faza-1.pdf)ADER-533-faza-1.pdf[ ]202 kB
Download-ează fișierul (ADER-533-faza-2.pdf)ADER-533-faza-2.pdf[ ]258 kB
Download-ează fișierul (ADER-533-faza-5.pdf)ADER-533-faza-5.pdf[ ]266 kB
Download-ează fișierul (ADER-533-faza-6.pdf)ADER-533-faza-6.pdf[ ]291 kB
Download-ează fișierul (ADER-533-faza-7.pdf)ADER-533-faza-7.pdf[ ]8175 kB
Download-ează fișierul (ADER-553-faza-4.pdf)ADER-553-faza-4.pdf[ ]227 kB

Proiect: CERCETĂRI PRIVIND AMELIORAREA RASEI ȚURCANA PRIN HIBRIDARE CU RASE DE OVINE SPECIALIZATE PENTRU PRODUCȚIA DE LAPTE ȘI CARNE

Contractor: SCDCOC Caransebeș

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-518-faza-1.pdf)ADER-518-faza-1.pdf[ ]530 kB
Download-ează fișierul (ADER-518-faza-2.pdf)ADER-518-faza-2.pdf[ ]558 kB
Download-ează fișierul (ADER-518-faza-3.pdf)ADER-518-faza-3.pdf[ ]267 kB
Download-ează fișierul (ADER-518-faza-4.pdf)ADER-518-faza-4.pdf[ ]20729 kB