Proiect: Program integrat de ameliorare genetică a populaţiilor de taurine din rasa Bălţata Românească

Contractor: Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-711-faza-4.pdf)ADER-711-faza-4.pdf[ ]383 kB
Download-ează fișierul (ADER-711-faza-5.pdf)ADER-711-faza-5.pdf[ ]431 kB
Download-ează fișierul (ADER-711-faza-6.pdf)ADER-711-faza-6.pdf[ ]484 kB
Download-ează fișierul (ADER-711-faza-7.pdf)ADER-711-faza-7.pdf[ ]508 kB

Proiect: Fundamentarea sprijinului adresat asigurarii unor standarde superioare de bunastare a animalelor, in baza art. 40 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

Contractor: I.N.C.D.B.N.A. Baloteşti

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-721-faza-5.pdf)ADER-721-faza-5.pdf[ ]1023 kB
Download-ează fișierul (ADER-721-faza-6.pdf)ADER-721-faza-6.pdf[ ]2823 kB
Download-ează fișierul (ADER-721-faza-7.pdf)ADER-721-faza-7.pdf[ ]1847 kB

Proiect: Fundamentarea sprijinului adresat conservării raselor locale aflate în pericol de abandon şi realizarea unor hibrizi pentru producţia de carne prin hibridarea cu rase româneşti

Contractor: Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu, Iaşi

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-712-faza 4.pdf)ADER-712-faza 4.pdf[ ]804 kB
Download-ează fișierul (ADER-712-faza-5.pdf)ADER-712-faza-5.pdf[ ]1096 kB
Download-ează fișierul (ADER-712-faza-6.pdf)ADER-712-faza-6.pdf[ ]4253 kB
Download-ează fișierul (ADER-712-raport-final.pdf)ADER-712-raport-final.pdf[ ]4314 kB

Proiect: Influenţa poluării mediului aupra integrităţii materialului genetic la taurine şi bubaline

Contractor: I.C.D.C.B. Baloteşti

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-731-faza-5.pdf)ADER-731-faza-5.pdf[ ]323 kB
Download-ează fișierul (ADER-731-faza-6.pdf)ADER-731-faza-6.pdf[ ]544 kB
Download-ează fișierul (ADER-731-faza-7.pdf)ADER-731-faza-7.pdf[ ]882 kB
Download-ează fișierul (ADER-731-raport-final.pdf)ADER-731-raport-final.pdf[ ]2872 kB

Proiect: Fundamentarea criteriilor de selecţie în populaţiile de Bivol Indigen Carpatin în vederea ameliorării rasei

Contractor: Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-713-faza-4.pdf)ADER-713-faza-4.pdf[ ]412 kB
Download-ează fișierul (ADER-713-faza-5.pdf)ADER-713-faza-5.pdf[ ]996 kB
Download-ează fișierul (ADER-713-faza-6.pdf)ADER-713-faza-6.pdf[ ]2650 kB
Download-ează fișierul (ADER-713-faza-7.pdf)ADER-713-faza-7.pdf[ ]856 kB
Download-ează fișierul (ADER-713-raport-final.pdf)ADER-713-raport-final.pdf[ ]1514 kB

Proiect: Dezvoltarea sistemelor recirculante, suport pentru diversificarea producţiei piscicole

Contractor: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-732-faza-4.pdf)ADER-732-faza-4.pdf[ ]1516 kB
Download-ează fișierul (ADER-732-faza-6.pdf)ADER-732-faza-6.pdf[ ]5148 kB

Proiect: Fundamentarea sprijinului adresat conservării raselor de ovine şi caprine aflate în pericol de abandon, în baza art. 39, alin (5) al Regulamentului (CE) nr.1698/2005 şi realizarea unor rase româneşti de ovine specializate pentru producţia de carne, competitive pe piaţa UE

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas Constanţa (ICDCOC Palas)

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-714-faza-3.pdf)ADER-714-faza-3.pdf[ ]536 kB
Download-ează fișierul (ADER-714-faza-4.pdf)ADER-714-faza-4.pdf[ ]575 kB
Download-ează fișierul (ADER-714-raport-final.pdf)ADER-714-raport-final.pdf[ ]4219 kB

Proiect: Sistem agroecologic de hrănire şi creştere a hibrizilor de carne la ovine şi caprine în zone de deal şi munte în condiţiile pajiştilor performante

Contractor: Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-733-faza-5.pdf)ADER-733-faza-5.pdf[ ]669 kB
Download-ează fișierul (ADER-733-faza-6.pdf)ADER-733-faza-6.pdf[ ]2064 kB

Proiect: Crearea, consolidarea si înmultirea unorsubpopulatii de ovine cu blană colorată în cadrul rasei Karakul de Botosani

Contractor: Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentruOvine si Caprine Popăuti-Botosani

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-715-faza-5.pdf)ADER-715-faza-5.pdf[ ]1874 kB
Download-ează fișierul (ADER-715-faza-6.pdf)ADER-715-faza-6.pdf[ ]1920 kB
Download-ează fișierul (ADER-715-faza-7.pdf)ADER-715-faza-7.pdf[ ]1358 kB
Download-ează fișierul (ADER-715-raport-final.pdf)ADER-715-raport-final.pdf[ ]2843 kB

Proiect: Introducerea şi extinderea în cultură a speciei de sturion nord-american Polyodon spathula, recent aclimatizat în România pentru diversificarea şi creşterea cantitativă, calitativă şi ecologică a producţiei din acvacultură

Contractor: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-734-faza-3-4.pdf)ADER-734-faza-3-4.pdf[ ]702 kB
Download-ează fișierul (ADER-734-faza-6.pdf)ADER-734-faza-6.pdf[ ]1764 kB
Download-ează fișierul (ADER-734-raport-final.pdf)ADER-734-raport-final.pdf[ ]1657 kB

Proiect: Elaborarea şi implementarea programului de ameliorare a producţiei de lapte şi carne la ovinele din rasa Ţigaie aflate în zona de podiş a Moldovei

Contractor: SCDCOC SECUIENI-BACĂU

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-716-faza-5.pdf)ADER-716-faza-5.pdf[ ]413 kB
Download-ează fișierul (ADER-716-faza-6.pdf)ADER-716-faza-6.pdf[ ]639 kB
Download-ează fișierul (ADER-716-faza-7.pdf)ADER-716-faza-7.pdf[ ]941 kB

Proiect: Influenţa agenţilor microbieni imunosupresori (PRRS, Circovirus, Mycoplasma etc.) asupra eficienţei programelor de imunoprofilaxie aplicate în unităţile de creştere a porcilor

Contractor: S.C. ROMVAC COMPANY S.A.

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-735-faza-4.pdf)ADER-735-faza-4.pdf[ ]102 kB
Download-ează fișierul (ADER-735-faza-5.pdf)ADER-735-faza-5.pdf[ ]100 kB
Download-ează fișierul (ADER-735-faza-6.pdf)ADER-735-faza-6.pdf[ ]102 kB
Download-ează fișierul (ADER-735-raport-final.pdf)ADER-735-raport-final.pdf[ ]2024 kB

Proiect: Elaborarea şi implementarea Programului Naţional de Selecţie şi menţinere a liniilor autohtone de curci

Contractor: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-717-faza-5.pdf)ADER-717-faza-5.pdf[ ]476 kB
Download-ează fișierul (ADER-717-faza-6.pdf)ADER-717-faza-6.pdf[ ]754 kB
Download-ează fișierul (ADER-717-faza-7.pdf)ADER-717-faza-7.pdf[ ]706 kB

Proiect:Tehnologii de mecanizare si echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul si conservarea eficienta a plantelor furajere

Contractor: INMA Bucuresti

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-736-faza-5.pdf)ADER-736-faza-5.pdf[ ]399 kB
Download-ează fișierul (ADER-736-faza-7.pdf)ADER-736-faza-7.pdf[ ]955 kB
Download-ează fișierul (ADER-736-raport-final.pdf)ADER-736-raport-final.pdf[ ]1138 kB