Proiect: Crearea de baze geo-referentiate privind riscurile climatice regionale pentru principalele culturi agricole, horticole şi pentru speciile de animale domestice

Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului Bucucrești, INCDPAPM-ICPA București

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-511-faza-3.pdf)ADER-511-faza-3.pdf[ ]607 kB

Proiect: Perfecţonarea mangementului culturii cartofului, la nivel de fermă, prin promovarea unui sistem suport pentru decizie (DSS) bazat pe monitorizarea continuă a resurselor

Contractor: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr (INCDCSZ) Braşov

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-531-faza-4.pdf)ADER-531-faza-4.pdf[ ]1645 kB
Download-ează fișierul (ADER-531-faza-5.pdf)ADER-531-faza-5.pdf[ ]5231 kB
Download-ează fișierul (ADER-531-faza-6.pdf)ADER-531-faza-6.pdf[ ]5118 kB

Proiect: Protecţia integrată a culturilor agricole în asolamente specifice exploataţiilor agrosilvice, fermelor care includ pajişti cu valoare ecologică ridicată şi zonelor Natura 2000

Contractor: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-512-faza-1-2-3.pdf)ADER-512-faza-1-2-3.pdf[ ]1344 kB
Download-ează fișierul (ADER-512-faza-4.pdf)ADER-512-faza-4.pdf[ ]279 kB
Download-ează fișierul (ADER-512-faza-5.pdf)ADER-512-faza-5.pdf[ ]562 kB
Download-ează fișierul (ADER-512-faza-6.pdf)ADER-512-faza-6.pdf[ ]1503 kB

Proiect: Cercetari privind pefectionareatehnologiei de cultivare a orezului in amenajarile orizicole de tip ameliorativ pe solurile saraturate in curs de ameliorare

Contractor: Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-532-faza-3.pdf)ADER-532-faza-3.pdf[ ]657 kB
Download-ează fișierul (ADER-532-faza-4.pdf)ADER-532-faza-4.pdf[ ]4783 kB

Proiect: Stabilirea pragului de rentabilitate si evaluarea riscului economic pentru exploatatiile agricole vegetale si animale in conditiilepedo-climatice din sudul tarii

Contractor: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare I.C.E.A.D.R.

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-513-faza-5.pdf)ADER-513-faza-5.pdf[ ]2460 kB
Download-ează fișierul (ADER-513-faza-7.pdf)ADER-513-faza-7.pdf[ ]560 kB
Download-ează fișierul (ADER-513-raport-final.pdf)ADER-513-raport-final.pdf[ ]244 kB

Proiect: Îmbunătăţirea ofertei de producţie a ecosistemelor pe psamosoluri pentru creşterea gradului de securitate alimentară şi de calitate a produselor agricole primare

Contractor: SCCCPN Dabuleni

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-533-faza-3.pdf)ADER-533-faza-3.pdf[ ]345 kB
Download-ează fișierul (ADER-533-raport-final.pdf)ADER-533-raport-final.pdf[ ]1077 kB

Proiect: Evaluarea vulnerabilităţii ecosistemului viticol la impactul dăunător al organismelor concurente şi antagonice

Contractor: Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-521-faza-3.pdf)ADER-521-faza-3.pdf[ ]885 kB
Download-ează fișierul (ADER-521-faza-4.pdf)ADER-521-faza-4.pdf[ ]7396 kB

Proiect: Identificarea şi promovarea produselor tradiţionale din satele pastorale din masivele muntoase ale Carpaţilor Meridionali, respectând reglementările în vigoare privind asigurarea trasabilităţii şi a securităţii alimentare

Contractor: ICDM Cristian-Sibiu

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-541-faza-4.pdf)ADER-541-faza-4.pdf[ ]336 kB