Proiect: Fundamentarea sprijinului acordat în vederea compensarii costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri generate de dezavantajele rezultate din punerea în aplicare a Directivei 2000/60/CE, în baza art. 38 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 şi evaluarea potentialului resurselor de apa subterane şi de suprafata ale agro-sistemelor aflate în zonele vulnerabile la modificari climatice, din sudul Romaniei.

Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODARIRE A APELOR‐INHGA

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-411-faza-4.pdf)ADER-411-faza-4.pdf[ ]2121 kB

Proiect: Evaluarea impactului culturii irigate/intensive de soia asupra bilanţului caracteristicilor agro-pedologice, de mediu şi economico- productive în condiţiile minimizării pierderilor de biodiversitate din agro-eco- sisteme, în vederea definirii bunurilor publice de mediu specifice

Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-413-faza-3.pdf)ADER-413-faza-3.pdf[ ]1022 kB
Download-ează fișierul (ADER-413-faza-4.pdf)ADER-413-faza-4.pdf[ ]1571 kB

Proiect: Evaluarea, monitorizarea si managementul integrat al calitatii resurselor de apa utilizate in exploatatiile agricole si fermele zootehnice

Contractor: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” Bucureşti

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-412-faza-3.pdf)ADER-412-faza-3.pdf[ ]927 kB
Download-ează fișierul (ADER-412-faza-4.pdf)ADER-412-faza-4.pdf[ ]1087 kB

Proiect: Cercetari privind oportunitatea unor noi solutii de asigurare a necesarului de apa in corelare cu schemele de gospodarire a apelor cu alimentare preponderent gravitationala

Contractor: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” Bucureşti

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-414-faza-2.pdf)ADER-414-faza-2.pdf[ ]1120 kB
Download-ează fișierul (ADER-414-faza-3.pdf)ADER-414-faza-3.pdf[ ]2906 kB
Download-ează fișierul (ADER-414-faza-4.pdf)ADER-414-faza-4.pdf[ ]1915 kB
Download-ează fișierul (ADER-414-faza-5.pdf)ADER-414-faza-5.pdf[ ]1773 kB