Proiect: Identificarea de genotipuri tolerante la stres termic, hidric şi biotic din speciile legumicole tradiţionale pretabile sistemelor tehnologice specifice agriculturii biologice şi conservative

Contractor: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură- Vidra

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-1110-faza-4.pdf)ADER-1110-faza-4.pdf[ ]1620 kB
Download-ează fișierul (ADER-1110-faza-5.pdf)ADER-1110-faza-5.pdf[ ]989 kB
Download-ează fișierul (ADER-1110-faza-6.pdf)ADER-1110-faza-6.pdf[ ]2773 kB
Download-ează fișierul (ADER-1110-faza-7.pdf)ADER-1110-faza-7.pdf[ ]1951 kB

Proiect: Identificarea de genotipuri pomicole tolerante la stres termic, hidric şi biotic, pretabile la sistemele tehnologice specifice agriculturii durabile

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-119-faza-5.pdf)ADER-119-faza-5.pdf[ ]834 kB
Download-ează fișierul (ADER-119-faza-6.pdf)ADER-119-faza-6.pdf[ ]3307 kB
Download-ează fișierul (ADER-119-faza-7.pdf)ADER-119-faza-7.pdf[ ]4653 kB
Download-ează fișierul (ADER-119-raport-final.pdf)ADER-119-raport-final.pdf[ ]5785 kB

Proiect: Diversificarea  sortimentului  legumicol  prin introducerea în cultură a unor specii mai puţin cultivate (Rheum rhabarbarum –revent),  din  diverse  zone  ale  lumii  (Tragopogon  porrifolius – scorţonera), din flora spontană (Allium ursinum – leurdă, Armoracia rusticana – hrean, Ornithogalum umbelatum – ceapa ciorii), tolerante la stresul termo-hidric

Contractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut– SCDL

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-1112-faza-4-5.pdf)ADER-1112-faza-4-5.pdf[ ]231 kB
Download-ează fișierul (ADER-1112-faza-6.pdf)ADER-1112-faza-6.pdf[ ]1047 kB
Download-ează fișierul (ADER-1112-faza-7.pdf)ADER-1112-faza-7.pdf[ ]589 kB

Proiect: Ridicarea performanţelor calitative şi cantitative a materialului de sămânţă de cartof din verigi superioare, prin elaborarea şi perfecţionarea metodelor tehnologice şi de control fitosanitar

Contractor: INCDCSZ Braşov

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-122-faza-4.pdf)ADER-122-faza-4.pdf[ ]1312 kB
Download-ează fișierul (ADER-122-faza-6.pdf)ADER-122-faza-6.pdf[ ]7890 kB
Download-ează fișierul (ADER-122-faza-7.pdf)ADER-122-faza-7.pdf[ ]4949 kB

Proiect: Dezvoltarea unui ansamblu de metode şi tehnici de cultivare a viţei de vie în sistem ecologic, cu accent pe valorificarea produselor principale şi secundare rezultate din plantaţiile viticole, în vederea reducerii consumurilor energetice în fermele de semi-subzistenţă

Contractor: Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Murfatlar

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-1114-faza-1.pdf)ADER-1114-faza-1.pdf[ ]1294 kB
Download-ează fișierul (ADER-1114-faza-2.pdf)ADER-1114-faza-2.pdf[ ]2398 kB
Download-ează fișierul (ADER-1114-faza-3.pdf)ADER-1114-faza-3.pdf[ ]824 kB
Download-ează fișierul (ADER-1114-raport-final.pdf)ADER-1114-raport-final.pdf[ ]5284 kB

Proiect: Tehnologii pomicole inovative de limitare a impactului negativ al schimbărilor climatice

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-123-faza-5.pdf)ADER-123-faza-5.pdf[ ]772 kB
Download-ează fișierul (ADER-123-faza-6.pdf)ADER-123-faza-6.pdf[ ]2078 kB
Download-ează fișierul (ADER-123-faza-7.pdf)ADER-123-faza-7.pdf[ ]1436 kB
Download-ează fișierul (ADER-123-raport-final.pdf)ADER-123-raport-final.pdf[ ]32316 kB

Proiect: Identificare, testarea ecologică și selecţia genotipurilor adaptate impactului schimbărilor climatice în cadrul speciilor de mazăre, năut, ricin şi bumbac

Contractor: STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ TELEORMAN

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-113-faza-5.pdf)ADER-113-faza-5.pdf[ ]655 kB

Proiect: Modernizarea tehnologiilor de înmulţire a speciilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşun, prin micro şi macropropagare

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni

Proiect: Cercetări privind menţinerea efectivelor de suine din rasele Bazna şi Mangaliţa ,,in situ’’ la nivel minim de risc genetic pentru evitarea consangvinizării

Contractor: S.C.D.A. Turda

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-115-faza-3.pdf)ADER-115-faza-3.pdf[ ]236 kB
Download-ează fișierul (ADER-115-faza-4.pdf)ADER-115-faza-4.pdf[ ]126 kB
Download-ează fișierul (ADER-115-raport-final.pdf)ADER-115-raport-final.pdf[ ]304 kB

Proiect: Diminuarea pierderilor de producţie datorate stresului termic, hidric şi biotic din culturile de vinete, prin utilizarea de portaltoi toleranţi şi/sau rezistenţi

Contractor: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - HORTING

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-125-faza-5.pdf)ADER-125-faza-5.pdf[ ]357 kB
Download-ează fișierul (ADER-125-faza-7.pdf)ADER-125-faza-7.pdf[ ]2733 kB
Download-ează fișierul (ADER-125-raport-final.pdf)ADER-125-raport-final.pdf[ ]3900 kB

Proiect: Elaborarea tehnologiilor vitivinicole adaptate pentru diminuarea efectului perturbator al schimbarilor climatice

Contractor: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-116-faza-4.pdf)ADER-116-faza-4.pdf[ ]337 kB
Download-ează fișierul (ADER-116-faza-5.pdf)ADER-116-faza-5.pdf[ ]1022 kB
Download-ează fișierul (ADER-116-faza-6.pdf)ADER-116-faza-6.pdf[ ]1053 kB

Proiect: Elaborarea de sisteme de producţie specifice agriculturii conservative, în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului şi a rentabilităţii culturilor de grâu, porumb şi soia

Contractor: INCDA Fundulea

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-131-faza-4.pdf)ADER-131-faza-4.pdf[ ]361 kB
Download-ează fișierul (ADER-131-faza-6.pdf)ADER-131-faza-6.pdf[ ]925 kB
Download-ează fișierul (ADER-131-faza-7.pdf)ADER-131-faza-7.pdf[ ]1116 kB

Proiect: Identificarea şi evaluarea surselor de germoplasmă viticolă autohtonă în vederea promovării lor în condiţiile schimbărilor climatice zonale

Contractor: STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE BUJORU

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-117-faza-5.pdf)ADER-117-faza-5.pdf[ ]5063 kB
Download-ează fișierul (ADER-117-faza-6.pdf)ADER-117-faza-6.pdf[ ]10848 kB
Download-ează fișierul (ADER-117-faza-7.pdf)ADER-117-faza-7.pdf[ ]1177 kB

Proiect: MĂSURI PROACTIVE ZONALE DE AMELIORARE A VALORII PASTORALE A PAJIȘTILOR PERMANENTE DEGRADATE SUB ACȚIUNEA MODIFICĂRILOR CLIMATICE ȘI A INTERVENȚIILOR ANTROPICE

Contractor: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-133-faza-5.pdf)ADER-133-faza-5.pdf[ ]504 kB
Download-ează fișierul (ADER-133-faza-6.pdf)ADER-133-faza-6.pdf[ ]5446 kB
Download-ează fișierul (ADER-133-faza-7.pdf)ADER-133-faza-7.pdf[ ]1027 kB
Download-ează fișierul (ADER-133-raport-final.pdf)ADER-133-raport-final.pdf[ ]3641 kB

Proiect: Colectarea, menţinerea şi utilizarea biodiversităţii genetice autohtone pentru elaborarea de strategii integrate utile programelor de ameliorare a speciilor pomicole

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni

Ataşamente:
Download-ează fișierul (ADER-118-faza-5.pdf)ADER-118-faza-5.pdf[ ]2860 kB
Download-ează fișierul (ADER-118-faza-6.pdf)ADER-118-faza-6.pdf[ ]1758 kB
Download-ează fișierul (ADER-118-faza-7.pdf)ADER-118-faza-7.pdf[ ]3287 kB
Download-ează fișierul (ADER-118-raport-final.pdf)ADER-118-raport-final.pdf[ ]1835 kB