Fișe template specifice propuse de Comisia Europeană, care pot fi utilizate ca model orientativ SDL