Imprimă această pagină

Ajutor de stat

Ordin ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 1490/03.12.2018 pentru modificarea literei c) a alineatului (1) al articolului 31 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltarii rurale nr. 1198/2018 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat  "Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investifii, inclusiv in sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole in vederea obfinerii de produse neagricole" in cadrul PNDR 2014-2020

Ordin 877 din 2 august 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat Întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice"

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857 din 19 iulie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

ORDIN nr. 854 din 15.07.2016 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 3433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul păroduselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”

ORDIN nr. 3433 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole"