Imprimă această pagină

Ajutor de minimis

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 859 din 20 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol", derulate prin schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole", aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 ORDIN nr. 852 din 13.07.2016 pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului şi dezvoltării rurale nr. 1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole"

 ORDIN nr. 851 din 13.07.2016 pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului şi dezvoltării rurale nr. 2112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale"

ORDIN nr. 1731 din 13.07.2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis - Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru inființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole"

ORDIN nr. 2111 din 01.10.2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis - Sprijin pentru investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educațional și social

ORDIN nr. 2112 din 01.10.2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis - Sprijin acordat pentru stimularea investițiilor asociate conservării patrimoniului și pentru menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale